Lovosice – První sběrný dvůr je téměř hotov

Pravidelné svozy odpadu ale zatím neskončí.

Image (1)V těchto dnech v Lovosicích finišuje výstavba prvního sběrného dvoru. Ten vzniká v areálu Technických služeb města a podle plánu budou stavební práce hotovy do konce tohoto měsíce. Pak bude následovat vybavení velkokapacitními nádobami pro sběr odpadu,vznikne také speciální místo pro sběr nebezpečného odpadu. „Jde o vůbec první sběrný dvůr, který v Lovosicích budeme mít. Vybudovat se nám ho podařilo díky tomu, že jsme získali finanční prostředky z Evropské unie, konkrétně z Fondu soudružnosti a Státního fondu životního prostředí,“ upřesňuje starostka Lovosic Lenka Lízlová.

Nový sběrný dvůr pojme celkem 73 metrů krychlových odpadu, který bude ukládán to 13 kontejnerů. Od lidí budou přijímány objemné odpady plasty, papír, sklo, ale také dřevo, pneumatiky, stavební odpad, vyřazená elektronická zařízení a nebezpečný odpad.

Za rok by tu mohlo skončit až 236 tun odpadu, 2 tuny nebezpečného odpadu a 12 tun zpětně vybraných výrobků. Technické zázemí bude v areálu zajištěno během června. Neznamená to ale, že v Lovosicích skončí pravidelný svoz objemného odpadu. Ten se radnice rozhodla zachovat minimálně do konce tohoto roku.

„Chceme vyjít lidem vstříc, a proto pravidelné svozy budou nadále pokračovat. Sběrný dvůr bude jednoznačně estetičtější variantou sběru odpadu, nicméně velkoobjemové kontejnery se budou po městě i nadále rozvážet. Chceme co nejvíce podpořit šetrnější přístup k životnímu prostředí ve městě,“ dodává místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková.

 Provoz sběrného dvoru by měl být zahájen letos na začátku října. Realizace vychází na zhruba 3 miliony korun, přičemž 90% nákladů pokrývá získaná dotace.

Red

Red