Štětsko – info po záplavách

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ve Štětí pomáhají při povodních i hasiči z Frýdku Místku a obec u Vsetína

 

Je po kulminaci řeky Labe a ve Štětí začíná město sčítat škody, které zůstaly po velké vodě. Povodeň zasáhla 65 domů a bytů ve městě a spádových obcí Hněvice a Počeplice. Evakuováno muselo být 246 občanů. Finanční škody budou přesně vyčíslené až po opadnutí hladiny.

„Zatím lze jen těžko odhadnout přesnou sumu u vzniklých škod. Určitě se ale budeme pohybovat v řádech milionů korun,“ uvedl vedoucí Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy a zároveň člen povodňového štábu František Zwettler. Dále dodal, že dle prvotních zjištění nebude muset u žádné ze zatopených budov dojít k demolici.

Lidé už se do svých domovů vrátili a začali pracovat na odklízení škod. Nejhůře zasažená byla obec Počeplice kde voda vytopila 36 domů, v Hněvicích pak 22 domů a ve Štětí Labe zaplavilo 7 domů a bytů u nábřeží. Voda zatopila až po střechu budovu Klubu vodních sportů a dům štětského Rybářského spolku.

Při povodních a při likvidaci škod pomáhaly ve Štětí jednotky dobrovolných hasičů z osmi převážně blízkých měst a obcí. Pomoc ale dorazila například i od jednotky z Frýdku Místku nebo východočeských Holic.

„Na místě také operovala místní skupina Červeného kříže, dorazila i armádní protichemická jednotka z Liberce, nasazena byla jednotka Městské policie ze Štětí i státní Policie České republiky. Zapomenout nelze i na dobrovolníky z řad občanů města a místní podnikatele, kteří se podíleli finančními i hmotnými dary,“ vyjmenoval pomoc při záplavách starosta města Štětí Tomáš Ryšánek.

Podpora přišla i z moravské obce Hošťálková, která věnovala 20 tisíc korun. Právě městečko u Vsetína dostala dar od Štětí při povodních v roce 2010. Pomoc je však zapotřebí i nadále. Proto Štětí zřídilo speciální povodňové konto (č. ú. konta: 3293809359/0800) na pomoc zatopeným lidem. Dárci na něj mohou posílat jakoukoliv finanční pomoc.

Stoupat přestala řeka Labe ve Štětí v noci z 4. 6. 2013 na 5. 6. 2013. Hladina se zastavila ve výšce 939 cm (odečet Mělník). Znamená to, hladina Labe vystoupala o 2 metry výš než při záplavách v roce 2006 a o metr méně než při katastrofických povodních v roce 2002.

Státní zemědělský intervenční fond eviduje škody zemědělců postižených povodněmi, což se týká i vlastníků lesů, včelařů a uživatelů honiteb. Žádosti o provedení šetření se u intervenčního fondu podávají do 20. 6. 2013. Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz.

Státní fond životního prostředí připravil pro majitele kotlů na tuhá a plynná paliva, znehodnocených současnými povodněmi, dotační program na jejich výměnu. Žádosti o dotaci jsou přijímány do 30. 8. 2013. Více informací získáte na webových stránkách fondu www.sfzp.cz.

Z důvodu likvidace povodní nebudou kontejnery do obcí přistaveny v původních termínech dle harmonogramu, ale v termínech náhradních, o kterých budou občané místních částí informováni.

Spoluobčanům ze zatopených Počeplic, Hněvic a částečně i Štětí, můžete pomáhat finančními dary zasláním příspěvků na Povodňové konto Města Štětí č.ú. 3293809359/0800.

SČVK  a SVS nabízí vlastníkům zatopených domácností, bytovým družstvům, SVJ, příspěvkovým organizacím obcí, kulturním a sportovním organizacím podporu při odstraňování následků povodní formou odpočtu 1335,- Kč, což představuje spotřebu cca. 15 m3 vody. O podporu žádejte u SVČK. 

Majitelům studní nabízí SčVK zvýhodněné rozbory vody
Po povodních a vydatných deštích, které zasáhly většinu území Ústeckého kraje, nabízí vodohospodáři po přechodnou dobu zvýhodněné rozbory vody v jedné z pěti akreditovaných laboratoří pitných vod. V současné době je rozhodně na místě nechat si zkontrolovat kvalitu vody ve studni a přesvědčit se tak o její nezávadnosti. Nejen povodně, ale i silné přívalové deště zčeřily nejedno lokální prameniště a studny a znatelně tak zhoršily kvalitu tamní vody. Obyvatelé mohou využít služeb laboratoře v Sokolově, Mostě, Děčíně, Žernosekách a v Liberci a nechat si provést zvýhodněný rozbor základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 1000 Kč (bez DPH). Přesvědčí se tak o kvalitě vody a její vhodnosti k užití.

Místní organizace Českého rybářského svazu ve Štětí bude vydávat rybářské povolenky v místnosti vedle restaurace Klub každou středu od 12:00 do 17:00.

Skupina ČEZ nabízí občanům a malým podnikatelům postiženým povodněmi, kteří jsou jeho zákazníky, pomoc ve formě čerpání elektrické energie zdarma po dobu 3 měsíců, a to na základě potvrzení MěÚ o zatopení obytných místností a provozovny. Formulář je k vyzvednutí v podatelně MěÚ Štětí. Pomoc se netýká zatopení garáží, sklepů, kůlen a podobných prostor.

Otevřený klub mládeže ve Štětí bude z technických důvodů (zasažení povodní, červen 2013) do odvolání uzavřen.

Zrušená ŠTĚTSKÁ OSTREV se uskuteční v náhradním termínu o kterém vás PN budou včas informovat.

 

Red

Red