Litoměřice – Výlet do Drážďan

Stoupající důležitost angličtiny či jiného cizího jazyka, nelze v dnešní době přehlížet a je považována za součást gramotnosti v naší společnosti. DSCN0010Motivovat žáky k výuce cizího jazyka je tak velmi důležitým cílem učitelů. Ukázat žákům, že je možné uplatnit cizí jazyk i mimo školu se podařilo ZŠ speciální, ZŠ praktické a Prš v Litoměřicích. Dne 20. 6. se skupina žáků z devátých tříd zúčastnila výletu do Drážďan. Žáci tak měli možnost navštívit centrum (Zwinger, kostel Panny Marie – Frauenkirche). Největším zážitkem pro žáky však byla návštěva muzea hygieny – Deutsches Hygiene-Museum.

Stálá výstava „ČLOVĚK JAKO DOBRODRUŽSTVÍ“ vzdělává děti i dospělé nejen pomocí exponátů, ale hlavně formou mediálních interaktivních stanovišť. Žáci tak měli možnost poznávat funkce lidského těla interaktivně, ale také pomocí svých smyslů. Cílem celé akce bylo umožnit žákům překonat jazykovou bariéru, a tím se vyhnout společenské izolaci. Velké poděkování patří hlavně firmě AVK VOD-KA, která celou akci sponzorovala a také Dipl. Ing. Václavu Franci, který rovněž přispěl finanční částkou. Díky nim se naši žáci mohli podívat za hranice ČR, ale i svých možností.

Mgr. Ilona Škamlová

Red

Red