Roudnice – VOLBA PRO MĚSTO

logo

Co jsme

Jsme české liberální sdružení, usilující o rozvoj města Roudnice nad Labem. Zaměřujeme se pouze na komunální politiku. Nehledáme nepřátele, chceme otevřenou a koncepční spolupráci se všemi, kterým záleží na budoucnosti našeho města.

Proč vznikáme

Politická reprezentace volená po roce 1989 nedokázala rozvinout naše město, ačkoliv v sobě nese obrovský potenciál. Roudnice se po zániku mnoha podniků postupně stává neperspektivní, což vede k odlivu místních obyvatel zejména do Prahy – není se jim co divit, neboť ve městě není práce, budoucnost, ani vůle po změně.

Členové našeho spolku již dlouho s nelibostí sledují stagnaci našeho krásného města. Kořeny tohoto vidíme v tom, že političtí zástupci se od roku 1989 nijak výrazně nezměnili – prostředí a situace však ano. Na začátku devadesátých let možná Roudnici stačilo intuitivní rozhodování na základě osobních sympatií nebo momentální nálady, dnes je ale čas na změnu. Je čas začít pracovat systematicky, s koncepcí, s vizí, s cílem.

Nechceme intuici – chceme systém.

Abychom si rozuměli, uvedeme krátký příklad z jednání rady města při prodeji pozemku:

Komu to prodáváme? Jo, toho znám, kamarádil se s mým tátou. To je slušný člověk – tomu to dáme.“

 

Nechceme dokola opravovat chodníky, silnice, chodníky, lampy, opět chodníky… Chceme plán, chceme strategii, chceme invenci, chceme komunikaci. Chceme spolupráci, která přinese práci nebo turisty – nemyslíte si, že by všichni zastupitelé měli táhnout za jeden provaz, místo toho, aby se mezi sebou neustále přeli o banality?

Co chceme

Chceme plán, strategii a systém

Pryč s rozhodováním na základě intuice a osobních sympatií,
nahraďme jej strategií a plány s jasnými cíly.

vize-top4

Město Roudnice nad Labem od roku 1989 nikdy nemělo jasný plán rozvoje a investic. Přestaňme se rozhodovat na základě momentální nálady a instinktu – připravme spolu dlouhodobý plán, kterého se budeme držet – jen tak vyřešíme zásadní problémy a posuneme město výrazně vpřed.

Ujasněme si kompetence úřadu a politické reprezentace. Nemluvme do práce úředníkům, věnujme se rozvoji města.

Vytvořme strategický plán – něco, co Roudnice nikdy neměla, neboť k tomu chyběla politická vůle. Spolupracujme na něm všichni, nerozdělujme se ostře na opozici a koalici, přizvěme si odborníky, odsouhlasme si ho a hlavně pracujme na jeho realizaci napříč politickým spektrem i volebními obdobími. Strategický plán by měl být zpracován tak, aby finance města byly efektivně vynaloženy při sledování konkrétních dlouhodobých cílů – již se nemůžeme o utrácení společných roudnických peněz rozhodovat z měsíce na měsíc podle toho, jaký projekt zrovna Evropská Unie připravila.

Chceme zelenou Roudnici

Naše město bývalo městem přímo výstavním – za relaxací, parky a příjemným prostředím se k nám jezdilo až z Prahy!

Za první republiky se Roudnici přezdívalo „město parků a promenád“ a mnozí ji vnímali jako místo pohody a odpočinku. Dnes jsou mnohé z těchto parků buď zanedbané, nebo přímo zrušené – nechme je se opět zazelenat a obnovme tak dobrou pověst našeho města.

Chceme prestižní Roudnici

V Roudnici stojí jeden z největších zámků severočeského kraje – vraťme do jeho chodeb život a přilákejme tím turisty!

Roudnice nad Labem je hospodářským, společenským a kulturním centrem Podřipska, tradičně prosperující zemědělské a ovocnářské oblasti. V nedávné historii zde významnou roli hrál průmysl, především strojírenský a potravinářský. Po roce 1989 ale převážná část průmyslových komplexů zanikla a v současné době hledá město cíl své budoucí orientace. Jako perspektivní se nám jeví zaměření na turismus s využitím všech jedinečností regionu i města samotného. Logická je proto snaha o vytvoření komplexní infrastruktury, která vyjde turistům vstříc jak z hlediska sportovního, tak kulturně-společenského. Největším lákadlem a cílem pro turisty domácí i zahraniční je samozřejmě dominanta města – roudnický zámek. Základní strategie využití zámku se opírá o zájem státu prezentovat svoje sbírkové fondy v době, kdy budova Národního muzea prochází složitou rekonstrukcí. Zájem o umístění expozic na zámku projevila Národní galerie a Národní muzeum. Vznikla by zde prezentace mimoevropských kultur, která vychází ze zaniklých sbírek liběchovského zámku, zámku Zbraslav, Kinského paláce, katedry klasické archeologie a filozofické fakulty. Vzniklo by zde velmi prestižní pracoviště, které je nejblíže až v Berlíně, v Paříži, nebo v Londýně. Město by ožilo nejen návštěvníky města, ale přilákalo by nové občany i nové podnikatele. Zdá se vám to jako vzdušné zámky? Podobnou cestou se před lety rozhodlo jít město Litomyšl, Roudnici v mnohém podobné, a v současné době je považováno za jedno z nejprestižnějších měst v České republice.

Chceme práci pro Roudničany

Roudnice je velmi blízko Praze a zároveň vlastní mnohé pozemky, které jsou zajímavé pro investory

 

Roudnice do roku 1989 byla zásadním způsobem vázána na průmyslové podniky, které postupně jeden po druhém zanikaly. Poměrně veliká skupina lidí se tak ocitla bez práce. Lidé sice pracují na své rekvalifikaci, ale buď hledají práci mimo město, nebo poptávka převyšuje pracovní příležitosti. Město ale disponuje územním plánem, ve kterém se počítá s průmyslovou zónou. Je ovšem nutné snažit se tato území nabízet firmám k vytvoření nových pracovních míst. Nabídněme příležitosti, vytvoříme pracovní pozice.

Chceme bydlení

Z Roudnice utíkají občané, navíc nejsou vhodné podmínky pro nově příchozí

 

Nové byty u nás naposledy vznikaly v 70. letech, ale i dnes je v Roudnici několik míst vhodných pro výstavbu nového bydlení – pojďme vstříc rozvoji a zasaďme se o to, aby vnikly projekty na budování atraktivních bytů nebo domů.

Rezidentní bydlení

V současné době nemá Roudnice uvolněné žádné plochy na rezidentní bydlení, kromě pozemku „Na štěpárně“. Proč takovéto bydlení? Mnoho rodin bydlících na sídlištích, nebo nově příchozí obyvatelé, mají zájem o bydlení v této kvalitě. Pokud jim neposkytneme příležitosti, tak budou hledat možnosti v jiných lokalitách. Vize Roudnice má připraven projekt rezidentního bydlení „Na štěpárně“ a změnou územního plánu by mohly být tyto plochy rozšířeny na uzemí za firmou Johnson Controls, nebo v oblasti současného obchvatu.

Chceme větší finanční podporu roudnickým školám

Děti jsou naše budoucnost – věnujme jim vše, co potřebují

Město provozuje jak mateřské, tak základní školy. Protože je školství v Roudnici často opomíjené, v mateřských školách není dostatečná kapacita, ty základní zase mnohdy nemají finanční prostředky na nákup moderních učebnic a dalších pomůcek, nemluvě o možném rozvoji volnočasových aktivit či možných investicích do technologického zázemí nebo výukové a kulturní aktivity. Ředitelé jsou tváří v tvář této situaci bezmocní, politická reprezentace jim však může pomoci.

Chceme spolupráci!

Nezávisle na politické příslušnosti jsme všichni Roudničani – je na čase začít táhnout za jeden provaz.

Zastupitelstvo města Roudnice mělo vždy ve zvyku se přísně dělit na koalici a opozici, bez ohledu na program jednotlivých stran. Diskuze mezi zastupiteli byly tím pádem zapovězeny. Chceme otevřenou spolupráci mezi všemi zastupiteli tak, abychom byli schopni se dohodnout na tom, co je pro naše město nejlepší. Chtěli bychom odstranit podprahové jednání a povýšit zájmy města nad zájmy zastupitelů. Nechceme tradiční nenávist zastupitelů, spolupracujme.

 Chceme rozvoj všech městských částí

Vyvineme úsilí směřující k rozvoji nejen centra města, ale i jeho okrajových částí.

Naším cílem je vytvoření strategie, která povede k rozvoji všech částí města i všech oblastí života v něm. Především chceme řešit dlouhodobě špatnou situaci v městské části Bezděkov.

S finanční podporou města, chceme rozvíjet další spolupráci s občany nejen části Bezděkova, ale i části Hracholusky a Podlusky.

Chceme bezpečí a klid v ulicích

Přejeme si, aby se občané města nebáli vycházet z domovů a aby se nemuseli vyrovnávat s nepořádkem.

 

Jsme si vědomi toho, že mnohé občany trápí bezpečnostní situace v ulicích a neustálý nepořádek, zvláště pak v některých lokalitách. Chceme se zasadit o efektivnější fungování městské policie, chceme odpovídajícím způsobem řešit problémy s obyvateli, kteří soustavně znečišťují ulice nebo nerespektují právo ostatních na noční klid. Věříme, že klíč řešení těchto problémů leží v důsledném uplatňování zákonů a kvalitní komunikaci.

b-intuice

Red

Red