Litoměřicko – řádí tady falešní pokrývači

Chtěli bychom tímto upozornit především starší občany žijící v rodinných domcích na nekalé praktiky falešných řemeslníků, které se objevují v posledních dnech. Policisté evidují již téměř desítku případů v našem okrese.

Skupinka tří neznámých mužů oslovila starší manžele žijící v malé obci na Lovosicku s nabídkou opravy střechy. Muži, zřejmě osoby cizí národnosti, využili vysokého věku a neznalosti poškozených a uvedli je v omyl z hlediska rozsahu provedených prací a neznalosti hodnoty použitého materiálu. Počáteční smluvená částka za opravu střechy se během prováděných prací změnila na několikanásobně vyšší hodnoty. Neznámí řemeslníci odmítli poškozeným vydat podrobné vyúčtování a za práci provedenou během jednoho půldne, převzali téměř 300 tisíc korun a odjeli. Telefonní číslo, které poškozeným zanechali, bylo nedostupné, čímž znemožnili uplatnit odpovědnost za vady, což vzhledem k okolnostem bylo zcela záměrné. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Po neznámých řemeslnících policisté pátrají.

 

Obdobné případy jsou evidovány také mimo území našeho okresu, kdy falešní řemeslníci se prokazují falešným osvědčením a ve většině případů se pohybují v dodávkovém vozidle s polskou RZ. Na území ČR tyto nekalé praktiky pravděpodobně provozuje více skupin

 

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme, že na území ČR je možné vykonávat řemeslné činnosti pouze na základě platného živnostenského listu. Pokud počáteční smluvená částka bude navýšena, odmítněte zaplatit a volejte policii.. V případě, že se s výše uvedeným jednáním setkáte, neváhejte kontaktovat přímo litoměřické kriminalisty na tel. 974 436 342, popř. volejte linku 158.

 

Red

Red