Tříkrálová sbírka začala

2.1.2013 13:04

V děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích dnes litoměřický biskup Jan Baxant požehnal tříkrálovým koledníkům. Tím začala Tříkrálová sbírka 2013, která bude na území naší diecéze probíhat od 2. do 14. ledna.

Tříkráloví koledníci si přijeli pro biskupské požehnání z různých koutů litoměřické diecéze, kromě Litoměřic také z Teplic, Mostu, Lovosic a Krásného Března. Mons. Jan Baxant je přivítal a pohovořil s nimi na téma tří králů a významu sbírky, na které se budou podílet. „Sbírat peníze pro druhé lidi, kteří to potřebují, mají nedostatek, to je dobrá činnost,“ povzbudil koledníky. „Dáte lidem příležitost, aby mohli udělat něco dobrého.“

Pan biskup poté koledníkům požehnal a požehnal také křídy, kterými budou koledníci označovat domovní dveře znamením kříže. Nakonec pozval všechny do sídla diecézní charity na Dómském náměstí na malé občerstvení.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika, koledování v regionech však organizují jednotlivé diecézní charity. Stejně tak je i výtěžek sbírky rozdělen tak, aby většina prostředků zůstala v místě, kde byly vykoledovány. Tříkrálová sbírka 2013, v pořadí již třináctá, potrvá na území celé republiky od dneška do 14. ledna 2013.

Přispět do sbírky můžete také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 27 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.

Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.

Více na www.trikralovasbirka.cz nebo na stránkách Diecézní charity Litoměřice dchltm.cz.

Red

Red