Lovosice mají novou příspěvkovou organizaci

 

LOVOSICE – Lovosice mají novou příspěvkovou organizaci nazvanou Technické služby města Lovosice. Organizace bude zajišťovat správu města, jeho údržbu, komunální úklid, péči o zeleň nebo drobné opravy, provoz a služby. Občané města si budou moci sjednat zahradnické služby nebo pronájem strojů včetně obsluhy zařízení.

Organizace byla zřízena k 1. březnu 2017. Jejím ředitelem se stal pan Stanislav Hruza.

„Nová příspěvková organizace má za úkol zabezpečit služby technické a provozní správy Lovosic ve větším rozsahu, než jak byly poskytovány do této doby. Původní organizační složka městského úřadu přesáhla stav více jak 20 zaměstnanců, což naplňuje parametry zákona pro zřízení organizace s právní subjektivitou,“ upřesnil starosta města Milan Dian.

Organizace má 4 provozní úseky. Úsek údržby zeleně, úsek zajišťující komunální úklid, údržbu a opravy a úsek provozu a služeb.

Složka údržby zeleně bude mít i s mistrem 10 pracovníků. Zajišťovat budou sečení trávy, sběr listí, zalévání, prořezy, kácení, péče o keře a trvalkové záhony a výsadbu stromů, keřů a rostlin.

Úsek s největším počtem zaměstnanců zajišťuje komunální úklid. Bude se jednat o 8 pracovníků zajišťujících úklid, 6 řidičů a jednoho mistra. Náplní jejich práce je zejména zametání chodníků a ulic, čištění, sběr odpadků a úklid sněhu. Řidiči budou také zajišťovat práce spojené s provozem dalších složek technických služeb města.

Složka údržba a opravy má 5 pracovníků zajišťujících především drobné zednické, instalatérské, elektrikářské a zámečnické práce. Dále budou obstarávat opravy všech budov v majetku města.

Čtvrtou organizační složkou TSM je úsek s názvem provoz a služby. Zaměstnáno zde bude celkem 11 pracovníků. Starat se budou o správu hřbitova, obsluhu WC, správu ubytovny a prádelnu.

Občané mohou také využít služby sběrného dvora, který je otevřen od pondělí do soboty v areálu technických služeb. Na internetové stránce http://www.meulovo.cz naleznete informace o rozsahu a specifikaci nabízených služeb.

Kontakty na nově zřízenou příspěvkovou organizaci jsou:
Ředitel: Ing. Stanislav Hruza, stanislav.hruza@meulovo.cz. T: 739 372 539
Mistr: Roman Haluška, technickesluzby@meulovo.cz T: 603 891 636

Red

Red