Lovosice – Multikulturní výchova na ZŠ Všehrdova

 

Jedním z průřezových témat, povinnou součástí základního vzdělávání, je i multikulturní výchova. V rámci jejího naplňování se žáci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

pátých ročníků naší školy zúčastnili Dne otevřených dveří v lovosickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Amicus. Všechny nás okouzlily děti z předškolního klubu svými básničkami a písničkami a hlavně dramatizací pohádky O veliké řepě.

Větší děti se předvedly jako skvělí tanečníci. Prohlédli jsme si prostory centra, obdivovali zde vystavené výrobky a doklady úspěchů na různých soutěžích a shlédli prezentace a fotografie dokumentující činnost centra. Odcházeli jsme dobře naladěni a obohaceni o poznání, že se všechny děti dokáží s úspěchem zapojit do různých aktivit, pokud k tomu mají vhodné podmínky.

Eva Antonová, učitelka

Red

Red