Roudnice – Dojemné setkání

Dne 2. února 2014 zažilo roudnické proboštství velmi příjemný den. Na pozvání zdejšího administrátora, důstojného pána Mgr. Martina Bohumil KolarBrousila, přijel bývalý roudnický kněz, vězeň komunistického režimu, Mons. ThLic. Bohumil Kolář, který dne 7.ledna oslavil své 90. narozeniny. Po odsloužení mše svaté se zájemci mohli osobně setkat s otcem Kolářem na sále, který pomalu kapacitně nestačil. Pamětníci vzpomínali a my mladší se zvědavě vyptávali na jeho život, zejména na roudnické působení. Je pochopitelné, že při takovém setkání se objevily i slzy, slzy štěstí nad setkání s člověkem, který pro Roudnici n.L. a Podřipsko tolik vykonal. Tato návštěva nám zůstane trvalou a milou vzpomínkou, ale zároveň i výstrahou, čeho všeho jsou totalitní režimy schopny.

Bohumil Kolář *7. ledna 1924 v Praze, absolvent Arcibiskupského semináře v Praze, vysvěcen na kněze v Římě 1948, kde vystudoval. Od 21. února 1948 v Roudnici n. L. Poprvé zatčen v roce 1949, ale propuštěn. Po druhé v srpnu 1952, vězněn až do května 1960. Působil jako skladník až do roku 1968, kdy se mohl vrátit do kněžské služby do Roudnice n. L., kde působil až do roku 1991. Vyučoval na obnovené teologické fakultě, katechetiku a pedagogiku. Své paměti napsal a v roce 2013 vydal v knize „S největší vděčností“.

Filip Uzel

Red

Red