Lovosice – Podchod je naplánovaný

Podchod na vlakovém nádraží až do Nového Klapý? Návrh je již na papíře

To, na co čekají obyvatelé „Máchovky“ a dalších přilehlých ulic spousty let, by se mohlo stát skutečností. Podchod na vlakovém nádraží, který končí u 4. nástupiště, by mohl být prodloužen až na druhý konec nádraží, tedy právě do Máchovy ulice. Lidé by tak nemuseli zdlouhavě obcházet nádraží, ale za několik minut by se dostali na vlak, autobus nebo třeba do supermarketu. Návrh vzešel z jednání mezi vedením města a zástupci Českých drah a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Záměr by mohl být spojen i s plánovanou revitalizací autobusového nádraží. „Zatím je vše ve stádiu příprav, ale na jednání jsme udělali velký krok dopředu, když jsme se shodli na spoustě argumentů vedoucích ke zdárnému průběhu záměru,“ uvedl Milan Dian, starosta Lovosic.

SŽDC navrhla v rámci již probíhající opravy nádraží tři varianty, které představila ve zpracovaných dokumentacích. Buďto pouze zajistit bezbariérové přístupy na nádraží, anebo se pustit do výstavby lávky přes koleje či již zmíněného podchodu. „Jednoznačně jsme se shodli, že prodloužení podchodu je nejlepší varianta, tím byly zavrhnuty další dvě. V dalších jednáních budeme řešit případnou cenu stavby, spoluúčast města, možnou dotaci i třeba následnou údržbu podchodu,“ dodal Vladimír Šuma, místostarosta města. Pokud by vše šlo podle představ zainteresovaných stran, mohla by výstavba podchodu začít na jaře roku 2017, tedy po dokončení současných oprav nádraží. (tuc)

Red

Red