Lovosice – soutěž o nejlepší návrh

Třicet tisíc korun je odměna za první místo v soutěži o nejlepší návrh sportovně rekreační zóny v Lovosicích. …
 Třicet tisíc korun je odměna za první místo v soutěži o nejlepší návrh sportovně rekreační zóny v Lovosicích. Soutěž připravila jedna z největších architektonických a projekčních kanceláří v České republice.

Lovosické koupaliště, na jehož místě má vyrůst nový sportovní areál, je v současné době mimo provoz. Poničily ho loňské povodně a letos fungovat nebude. Celá lokalita potřebuje nový kabát, proto už v minulosti město vyzvalo studenty stavební fakulty ČVUT, aby svými návrhy pomohli připravit architektonickou studii. Ta má ukázat, jak nově využít areál koupaliště a přilehlých ploch. Teď se přidala i pražská projekční kancelář HELIKA a právě na téma lovosického areálu vyhlásila vlastní soutěž.

„Tato projekční kancelář vyhlašuje soutěže pro studenty každým rokem. My jsme moc rádi, že se podařilo navázat spolupráci. Studenti tak mají téma projektu, který se bude skutečně realizovat. To je, myslím, velká motivace,“ říká k soutěži starostka Lovosic Lenka Lízlová.

Architektonická a projekční kancelář vyhlásila letos už 6. ročník studentské soutěže. Zúčastnit se mohou vysokoškolští studenti architektonických oborů. Tématem je „Sportovně rekreační zóna města Lovosice“.

„Letošní zadání soutěže předpokládá architektonicko-urbanistické ztvárnění. Daná oblast nabízí širokou škálu využití, která budou mít návaznost na život v blízkém centru města Lovosic. Území se nachází v záplavové oblasti, proto je možné koncipovat návrh jako částečně mobilní, aby se jeho části mohly v případě povodní rozebrat a odvézt.

Věřím, že studentům poskytujeme prostor pro variabilní využití oblasti, která může zahrnovat sportoviště, parkové úpravy, divadelní scénu, místa pro dětské aktivity, klidová zákoutí a mnoho dalších možností,“ říká Ing. arch. Pavlína Pospíšilová z architektonické a projekční kanceláře.

Ta také usedne v odborné porotě společně s nezávislým architektem Ing.arch. Karlem Thérem a starostkou Lovosic Lenkou Lízlovou.

Nejlepší návrh získá finanční cenu 30 000 Kč, druhé místo 20 000 Kč a třetí nejlepší návrh získá 10 000 Kč. Uzávěrka dodání soutěžních návrhů je do 30. září 2014. Podrobnější informace o zadání lze najít na www.helika.cz.

Red

Red