Lovosice – Úřad se připravuje na volby

LOVOSICE – Městský úřad se intenzivně připravuje na volby do Zastupitelstva města Lovosice a do Senátu Parlamentu České republiky. Obec musí zařídit velké množství věcí pro to, aby volby proběhly hladce a podle zákona. Volby do Zastupitelstva města Lovosice se uskuteční ve dnech: 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 6. října 2018 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Lovosice jsou pro potřeby voleb rozděleny do deseti volebních okrsků. Každý okrsek má svou spádovou oblast ulic, své číslo a volební místnost. První dvě volební místnosti jsou v Mateřské škole Resslova, 3. volební místnost je ve Střední odborné škole technické a zahradnické, 4. místnost je nová budova DPS, 5. a 6. místnost bude v budově městského úřadu ve Školní ulici, 7. volební okrsek má místnost v budově gymnázia, voliči z 8. volebního okrsku půjdou volit do Praktické základní školy v Mírové ulici, 9. obvod je Mateřská škola Terezínská a 10. volební místnost se nachází opět v Mírové ulici v Praktické základní škole.

Pracovníci městského úřadu musí volební místnosti náležitě připravit. Nutné je především zajistit zapečetěné hlasovací urny, plenty a obálky. Každá volební okrsková komise bude disponovat jmennými seznamy voličů, kteří jsou v dané volební místnosti oprávněni hlasovat. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb do schránek. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Zde volič obdrží také novou obálku, kterou jedinou může použít pro hlasování. Obálka se nezalepuje.

Pokud občan nemůže ze zdravotních důvodů provést hlasování ve svém okrsku osobně, je možné požádat (osobně nebo prostřednictvím jiné osoby) svoji okrskovou volební komisi, aby mu bylo umožněno hlasovat v jeho bytě. V takovém případě ho členové příslušné okrskové volební komise v den voleb navštíví v jeho bydlišti a bude mu umožněno hlasovat do přenosné volební schránky. Toto oznámení lze učinit na městském úřadě nebo telefonicky na čísle 416 571 128 a to kdykoli i v průběhu voleb.

Volební průkazy pro volby do zastupitelstev nebudou vydávány. Volič musí zastupitele svého města vybrat přímo ve svém bydlišti. Volební průkaz si mohou voliči vyřídit pro volby senátní.

Volebním stranám a hnutím musí být ze zákona umožněno veřejně prezentovat své kandidáty. K tomuto účelu je městský úřad povinen zajistit patřičné výlepové plochy, které budou ve městě umístěny od 19. září. Těchto ploch po Lovosicích najdete celkem pět, a to: v prostoru u křižovatky mezi ulicemi Krátká a Dlouhá, na okraji Václavského náměstí, na plotě zadního traktu Praktické základní školy v ulici Žižkova, na rozhraní ulic Mírová, Kostelní a Terezínská (zelená plocha) a v ulici Terezínská proti prodejně BILLA.

Do zastupitelstva Lovosic bude v tomto roce zvoleno 21 zastupitelů. Jedná se o historické snížení počtu členů ZM o 4 zastupitele. O snížení rozhodlo ještě současné zastupitelstvo města v červnu tohoto roku.

Pro volby do Zastupitelstva města Lovosice ve volbách v roce 2018 bylo zaregistrováno celkem 6 politických stran a hnutí. Rozlosování pořadí na hlasovacích lístcích proběhlo 22. srpna.

č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy

č. 2 – ČESKÁ SUVERENITA

č. 3 – ANO 2011

č. 4 – Občanská demokratická strana

č. 5 – Demokratický blok – TOP 09 a Starostové a nezávislí

č. 6 – Česká strana sociálně demokratická

Městský úřad také zajišťuje volební lístky a obálky pro obce ORP Lovosice. Pro ně pracovníci úřadu zajišťují také další pomoc při administraci voleb. Starostové obcí se na úřad obracejí zejména kvůli metodické pomoci s organizací voleb a legislativou. Obcí v naší spádové oblasti je celkem 31.

Místa konání voleb

Okrsek č. 1 – Mateřská škola, Resslova 974/1

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

Barákova, Labská, Příčná, Lovošská, Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.

Okrsek č. 2 – Mateřská škola, Resslova 974/1

Pro voliče trvale bydlící v ulici:

Dlouhá.

Okrsek č. 3 – Střední odborná škola technická a zahradnická, Krátká 175/1

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

Krátká, Vodní, K. Maličkého.

Okrsek č. 4 – Dům s pečovatelskou službou, 28. října 1200/5

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

Jaroslava Ježka, Dvořákova, Fibichova, Jabloňová alej, Kmochova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova, V. Nejedlého, L. Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Švehlova, Turkova, Dům s pečovatelskou službou.

Okrsek č. 5 – Budova Městského úřadu, Školní 2

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

28. října, Komenského, Palackého, Sady pionýrů.

Okrsek č. 6 – Budova Městského úřadu, Školní 4

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.

Okrsek č. 7 – Gymnázium, Sady pionýrů 600/4

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

8. května, Kostelní, Mírová, Tovární, Myslivecká.

Okrsek č. 8 – Praktická základní škola, Mírová 225/2

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

Žižkova, Husova, Prokopa Holého.

Okrsek č. 9 – Mateřská škola, Terezínská 907/42

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní, U Zdymadel, Terezínská.

Okrsek č. 10 – Praktická základní škola, Mírová 225/2

Pro voliče trvale bydlící v ulicích:

Hálkova, Jiráskova, Jungmannova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova, Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.

Red

Red