manévry těžkooděnců v Terezíně

dnes 17. října 2012 probíhá v Terezíně výcvik Policie České republiky.

Výcvik byl zahájen v deset hodin za účasti pěti set policistů pořádkových jednotek Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje a bude ukončen kolem třinácté hodiny.

Ve městě se v tuto dobu pohybují i policisté v civilním oděvu společně se žáky několika středních škol, kteří demonstrují osoby narušující veřejný pořádek. Výcvik je zaměřen na postup policejních složek v případě hromadného narušení veřejného pořádku za plného provozu ve městě. Po dobu výcviku budou prováděny velmi

krátké uzavírky některých částí ulic, které však neomezí provoz ani pohyb obyvatel města.

Red

Red