MAS Podřipsko projednala ve Štětí nedostatky v cestovním ruchu

autor: text/foto- MAS Podřipsko

v kulturním domě ve Štětí proběhlo první komunitní plánování Místní akční skupiny Podřipsko (MAS).

Pozornost se soustředila na cestovní ruch regionu, jeho nedostatky, možnosti řešení, a zlepšení současné situace.

Kriticky zhodnocena byla současná neperspektivní situace v regionu, kdy není využit přírodní ani kulturní potenciál Podřipska. Jako východisko se zde jeví zmapování terénu a turistických cílů, na které se zapomíná, a nejsou využívány, což je také způsobeno nedostatečnou propagací a informovaností veřejnosti. Propagace by tak mohla být zefektivněna jednotným informačním systémem, který bude jednoduchý a součinný s jednotlivými destinačními agenturami.

Výrazným mínusem, na kterém se pracovní skupiny shodly, je špatná komunikace obcí s podnikateli,
kteří z obav před konkurencí mezi sebou nespolupracují. To vede k nepřipravenosti v nabídce pro
turisty, nedostatečnosti nabízených služeb, ať už v ubytování či stravování. Dle pracovních skupin zaujímá specifické postavení v regionu Štětí a jeho okolí, které je chápáno jako periferní průmyslová oblast, považovaná za turisticky neatraktivní, přestože Štětí je jen nepatrně vzdálené od Kokořínska a jeho potenciál je i v blízkosti kanálu Račice či vytvoření lodního přístaviště pro rekreační lodě.

Zúčastnění označili tento region jako oblast nabízející mnoho možností v rozvoji cestovního ruchu, ať už se jedná o vytvoření kompletní sítě cyklostezek či využití vinařského bohatství této oblasti a vytvoření vinařské stezky, nebo celkové propojení kulturního dědictví, sportovního vyžití a poznávání přírodních krás v naučné stezky.

Red

Red