Město připravilo nový webový portál pro uživatele sociálních služeb

18.10.2012 Aktuality Eva Břeňová

Informace o stávajících i nových službách nabízených v sociálních oblasti, o plánovaných akcích a spoustu dalších novinek nabídne nový webový portál. Prezentace poskytovatelů sociálních služeb totiž bude jednotná a uživatelům služeb pomůže zlepšit orientaci.


„V rámci projektu „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice“ byl v září dokončen tzv. Informační systém komunitního plánování, jehož cílem je vytvořit jednotné místo pro prezentaci poskytovatelů sociálních služeb v podobě katalogu,“ informovala Renata Cermanová, pracovnice úseku komunitního plánování odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích.

Stránky budou postupně doplňovány o rady, jak se zachovat v určité životní situace, respektive kde nalézt pomocnou ruku, o informace, jaké akce poskytovatelé služeb připravují a kdy probíhají setkání pracovních skupin, do kterých se může veřejnost zapojit. Odkaz na tento portál naleznou občané na webu města http://radnice.litomerice.cz/komunitniplan.html a v nejbližším čísle Radničního zpravodaje.

„V současné době probíhá doplňování dat jednotlivými poskytovateli,“ charakterizovala aktuální stav Renata Cermanová. Realizace portálu a celého projektu je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Red

Red