Město připravuje stavební projekty

LOVOSICE – Kromě velkých a zásadních stavebních projektů, které představují i roky příprav, jako je například lávka přes Labe, se město v dalším období zaměří i na drobnější infrastrukturu. Připravuje řadu menších, ale rozhodně významných projektů.

Jedním z nich je projektová příprava rekonstrukce ulice U Zahrádek. V současné době projekční kancelář AZ Consult Ústí nad Labem připravuje dokumentaci pro akci s názvem „Lovosice – Rekonstrukce ulice U Zahrádek“. Jedná se o silničku, v současné chvíli spíše polní cestu plnou výmolů, která vede od Nového Klapý k prodejně Lidl naproti Holoubkovu. Oprava povrchu vozovky se dotkne i jiných vlastníků pozemků než jen města. Bylo proto nutné uzavřít s nimi smlouvy, které budou sloužit stavebnímu úřadu jako důležitý doklad pro povolení stavby. Rada smlouvy schválila na svém 18. jednání 25.10.2017.

Připravují se i další projektové dokumentace. Jsou to například projekty na zkapacitnění parkovacích míst ve Wolkerově ulici, Krátké a Zámecké ulici. Společnost SUDOP pro město zpracovává projekt parkovací plochy u nádraží. Dokončuje se PD na místo pro přecházení u benzínové stanice. V roce 2018 se začne s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci elektro instalace v budovách všech základních škol a gymnázia.

Město podpoří projekt Gymnázia Lovosice. RM souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na pořádání 19. ročníku Nočního výstupu na Lovoš – 2017. Výstup se uskuteční 16.11.2017. Jedná se o každoroční akci na podporu Dne boje za svobodu a demokracii (Den studenstva). Akce je velice úspěšná a kromě studentů a pedagogů gymnázia se jí účastní i široká veřejnost.

Red

Red