Městská kulturní zařízení v Litoměřicích mají novou ředitelku

Litoměřice – Více než dvacetiletá praxe v kultuře, zkušenosti s médii, produkčními agenturami i s výstavnictvím, organizace akcí na Zahradě Čech, a nejen to charakterizuje Bc. Michaelu Mokrou, vítězku výběrového řízení na pozici ředitele / ředitelky Městských kulturních zařízení v Litoměřicích.

Od 1. května 2021 budou MKZ v rukou člověka s praxí a s bohatými zkušenostmi jak s řízením velkého kolektivu, tak i s pořádáním akcí. Zahrada Čech, kde Michaela Mokrá působí jako ředitelka, se aktivně podílí na kulturním životě v Litoměřicích. „Spolupracuji s místními subjekty, které do této oblasti zapadají. Takový přístup by mělo mít i komplexní pojetí fungování kultury v Litoměřicích,“ řekla Michaela Mokrá.

Dodala, že její snahou je inovace a propojenost jednotlivých středisek – Kulturní centrum, hrad, kino, divadlo a do budoucna výstaviště Zahrada Čech – a docílit tak elegantní ucelenosti.

A jaké jsou vize Michaely Mokré? „Mým zájmem je rozvíjet kulturu v Litoměřicích. Děláme maximum pro to, aby se podzimní výstava Zahrady Čech nesla již pod hlavičkou MKZ. Velká pozornost bude věnována Divadlu K. H. Máchy a jeho 200letým oslavám. A také je potřeba vrátit Hradu jeho turistickou důležitost a směřovat všechny kroky k tomu, aby tato litoměřická dominanta získala zpátky svůj věhlas.“

Dále zmínila, že v plánu je Benefiční vánoční ples u příležitosti 30 let otevření Domu kultury. Slavnostního zahájení provozu se totiž Dům kultury dočkal přesně 14. prosince 1991.

Michaela Mokrá je třetí silnou ženou v pořadí, která se postaví do čela této příspěvkové organizace města. Vystřídala Veroniku Rybovou a Věru Kmoníčkovou. Jejími předchůdci byli dále Rudolf Wlodárek, Jakub Honzátko, Jiří Zelenka a Věra Hromádková.

Místostarosta Lukas Wünsch vedl příspěvkovou organizaci města prozatimně, a to až do ukončení výběrového řízení. Jeho podmínky nejlépe splňovala již výše zmíněná Michaela Mokrá. „Prokázala nejlepší znalosti chodu MKZ a zároveň předložila nejpropracovanější vizi toho, kam by měla nejen tato příspěvková organizace dále směřovat,“ informoval místostarosta Karel Krejza.

Toto je tisková zpráva MKZ Litoměřice.

Red

Red