Strážní domek v Roudnici nad Labem

 

Dnes na Karlově náměstí stojí ozdobený vánoční strom a tradičně tu probíhají trhy. Málokdo již ovšem ví, že zde do poloviny 19. nám.1845století stál strážní domek, ve kterém bydlel městský strážník, jemuž přezdívali vochštubna. Domek byl situovaný ve východním cípu náměstí, obklopen skupinou stromů. Byly u něj také složeny jarmareční krámky. V posledních letech své existence měl velmi chatrnou podobu. Byl nízký se šindelovou střechou, v přízemí byla malá síň, komora a obytná světnice. Ve své knize Staré vzpomínky z roku 1894 ho popisoval František Šťastný. Vzpomínal na zimní radovánky, kdy jako děti sáňkovali kolem strážního domku dolů k řece a prováděli “policajtovi Vojtínkovi“ různé neplechy. Policajt Vojtínek patřil mezi poslední strážníky, kteří tuto strážnici obývali před jejím odstraněním z náměstí. Na přiloženém obrázku z roku 1845 si čtenáři také mohou všimnout renesanční radnice, v levém dolním rohu je zachycen strážní domek.

Martina Obrazová

Podřipské muzeum

Roudnice nad Labem 

Red

Red