Místopředsedou druhé největší organizace ČR se stal občan Roudnice

(PRAHA, 16. dubna 2013) – Rada Sdružení sportovních svazů České republiky na svém dnešním zasedání v Praze zvolila nové místopředsedy na příští pětileté období. Kromě Václava Fiřtíka (Český svaz biatlonu) a Oldřicha Vaníčka (Ústřední automotoklub ČR), kteří obhájili své funkce, se jimi nově stali také Vlastimil Dvořák (Aeroklub ČR) a Jaroslav Salivar (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Druhá největší sportovní organizace v České republice, zastupující 627 225 členů v 10 289 klubech a v sedmnácti svazech, se rozhodla rozšířit počet svých místopředsedů ze dvou na čtyři.

Po pádu Sazky a po dvaceti letech se začalo v České republice v uplynulých měsících měnit sportovní prostředí. Sjednocovací role se ujal Český olympijský výbor, ale jeho poslední kroky zatím neodpovídají našim očekáváním ani významu Sdružení. Stanovy ČOV se sice změnily, ale Sdružení – stejně jako všechny neolympijské sporty, Sokol, asociace Sportu pro všechny i další instituce – se dostalo na okraj celého procesu. Ukazuje se, že Sdružení bude muset vynaložit mnohem větší úsilí v otázkách sportovního, ekonomického i legislativního zajištění činnosti všech svých členů,“ zdůvodnil zvýšení počtu místopředsedů Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR.

Red

Red