ve Štětí otevřeli jindy nepřístupné památky

Mezinárodní den památek a historických sídel otevřel ve Štětí i jindy nepřístupné objekty

Město Štětí se ve čtvrtek 18. dubna a v pátek 19. dubna 2013 zapojilo do oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel. Po oba dny byl připraven pro štětské základní školy naučný projekt „Toulky štětskou historií“. Děti ze tří základních škol prošli prohlídkovou trasu místy nejstaršího osídlení města Štětí, která buda doplněna průvodcovským slovem. Vyprávění bylo doplněno fotografiemi starého Štětí a prohlídkou štětského kostela sv. Šimona a Judy s freskami od známého barokního malíře Josefa Kramolína. 

Zároveň byl speciálně ku příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel otevřen kostel sv. Petra a Pavla na Chcebuzi. Jedná se o jeden z nejstarších kostelů tohoto regionu, který není návštěvníkům běžně přístupný. Původní dřevěný kostel na Chcebuzi byl zasvěcen již roku 993 a je pravděpodobně jedním z dvaceti kostelů, které nechal ve svém českém knížectví postavit Boleslav II. Novostavba chcebuzského kostela pochází z let 1781 – 1784 a dnes je hodnocena jako vynikající barokní architektonická památka se stropními freskami od Josefa Kramolína.

Chcebuzský kostel se otevřel veřejnosti v pátek 19. dubna během odpoledních hodin. Pro zájemce o prohlídku byla připravena kyvadlová doprava, která odjížděla z Mírového náměstí ve Štětí každou hodinu od 15. do 17. hodin.

Datum 18. dubna bylo pro oslavu historických památek a sídel vybráno v roce 1982 na návrh ICOMOS International organizací UNESCO. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Český národní komitét ICOMOS, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky pořádají pravidelně slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.

Město Štětí je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska od 1. září 2009 a v rámci svého členství se zasloužilo o zachování významných kulturních hodnot, především nemovitých památek.

Red

Red