Mondi Štětí navázalo spolupráci s VOŠ a SŠ obalové techniky ve Štětí. Společně otevřou nový studijní obor

V rámci regionální podpory vzdělávání a budoucího uplatnění absolventů otevře VOŠ a SŠ obalové techniky ve Štětí ve spolupráci s Mondi Š tětí a.s. nový obor pro středoškolský studijní program. Smlouva o spolupráci byla podepsána v úterý 1. listopadu, studenti oboru usednou do lavic již ve školním roce 2017/2018.

Společnost Mondi Štětí, jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, se rozhodla podpořit  regionální rozvoj v oblasti vzdělávání a uplatnění absolventů. Společně s VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí se tak připravují na otevření nového středoškolského oboru „Obalová technika“. V rámci Dne otevřených dveří, který proběhl v úterý 1. listopadu na půdě VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí, byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci školy se společností Mondi, za účasti vedoucího odboru kanceláře hejtmana Ústeckého kraje Luboše Trojny, Markéty Casalderrey z oddělení organizace a koncepcí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, dále pak starosty města Štětí Tomáše Ryšánka a místostarosty města Štětí Miroslava Andrta.

V tuto chvíli probíhá propagační kampaň, ve kt eré se s novým oborem seznamují žáci 8. a 9. tříd základních škol zejména z Ústeckého kraje, ale i ze vzdálenějších oblastí. „Pro získání představy o papírenském průmyslu a výrobním procesu nabízíme zájemcům o obor prohlídku školy, ale i areálu papírny Mondi ve Štětí,“ uvádí Michala Prošková, manažerka komunikace s veřejností společnosti Mondi Štětí a.s. Lákavou součástí nabízeného oboru jsou i nadstandardní studijní benefity, například bezplatné ubytování na nově zrekonstruovaném internátu, příspěvek na stravování nebo možnost praxe přímo v papírně Mondi.

Společným cílem papírny a střední školy je následné maximální uplatnění absolventů na trhu práce. V rámci výuky odborných předmětů se žáci budou setkávat  se zkušenými  profesionály z Mondi Štětí, od kterých získají teoretické i ryze praktické znalosti o nejmodernějších technologiích. Získané vědomosti absolventi později zúročí jak v papírenském průmyslu, tak v jakémkoli dalším výrobním provozu.

Zvolený způsob spolupráce se škole osvědčil již v minulosti, konkrétně ve výuce učebního oboru Strojní me chanik – zámečník. Vedení školy se domnívá, že jedinou reálnou cestou, kterou by technické vzdělávání mělo jít, je tzv. duální způsob výuky technických profesí s maximální participací odborníků z praxe s využitím technického zázemí významných zaměstnavatelů.

Společnost Mondi Štětí považuje podporu školství formou navazování spolupráce významných zaměstnavatelů a regionálních vzdělávacích institucí za smysluplný krok, který by se měl stát do budou cna standardem.

Společnost Mondi Štětí se rozhodla podpořit  regionální rozvoj v oblasti vzdělávání a uplatnění absolventů.

unnamed unnamed-1 unnamed-2

Red

Red