Roudnice – vyjádření města k situaci v Domově důchodců

27. 02. 2014 | Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

dd roudnice

Dne 27.2.2014 byl starosta města Vladimír Urban pozván Radou seniorů, působící v rámci domova důchodců v Roudnici nad Labem, aby objasnil situaci v jeho vedení.

Rada seniorů byla svolána v souvislosti s nejasnostmi ve věci  odvolání  JUDr. Eduarda Kaplana  usnesením rady města č. 128/2014 s účinností od 18. 2. 2014 z pracovního místa vedoucího zaměstnance – ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Roudnice nad Labem.

Město Roudnice nad Labem je jako zřizovatel této instituce vlastníkem objektu místního domova a jeho inventáře. Důvodem k odvolání ředitele bylo manažerké selhání, které přes předchozí  výzvu rady města nedoznalo ve stanoveném termínu nápravy.

Red

Red