Uměli byste pomoci v případě prolomení ledu?

ZÁSADY POHYBU PO ZAMRZLÉ VODNÍ PLOŠE

Ilustrační foto

  1. Rozhodně nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 25 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!
  2. Jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní plochu, je třeba dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.
  3. Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu a k jeho náhlému prasknutí.
  4. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.
  5. Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).
  6. Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.
  7. Při chůzi či jízdě po zamrzlé vodní hladině je dobré mít s sebou pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).
  8. Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv.funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.
  9. Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody – po propadnutí – je v první řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS (Integrovaný Záchranný Systém) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost, velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.
  10. Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby (155). Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort!

zdroj: http://www.zachranny-kruh.cz

Red

Red