Národní fairtradová konference proběhla v Litoměřicích

Národní fairtradová konference v Litoměřicích přilákala na 80 účastníků z celé republiky

V Litoměřicích se v úterý 30. října konala vůbec první Národní fairtradová konference, která přilákala na 80 účastníků z celé republiky z nejrůznějších oblastí. Přijeli zástupci veřejné správy i samosprávy, již certifikovaných fairtradových měst a škol, zájemci o získání tohoto titulu a koordinátoři Zdravých měst. Nechyběli studenti, zástupci neziskových organizací a další aktivní občané se zájmem o zodpovědné nakupování. Akci zahájil místostarosta Karel Krejza, který kromě jiného zdůraznil, že propagace myšlenek fairtrade má ve vedení města Litoměřice podporu.

Do příprav celé akce bylo zapojeno několik partnerských organizací. Hlavním organizátorem bylo město Litoměřice, jedno z prvních fairtradových měst v ČR. Na organizaci se podílely také Fairtrade Česká republika a nevládní organizace NaZemi. Konferenci rovněž podpořila Ekumenická Akademie Praha.

Příprava konference nebyla jednoduchá, a to zejména z důvodu, že se jednalo o první akci tohoto rozsahu u nás. Oslovili jsme s nabídkou účasti jednotlivé koordinátory Zdravých měst ČR a také zástupce měst a škol, kteří už například o titul Fairtradové město či škola usilují. Hlavním cílem bylo dát těmto lidem maximum kvalitních informací, které mohou využít v praxi, a vytvořit prostor pro vzájemné sdílení zkušeností. Myslím, že oba cíle se nám podařilo splnit,“ uvedla Hana Chorváthová, zástupkyně Fairtrade Česká republika, která konferenci spolupořádala.

Jsem ráda, že úsilí, které bylo do organizace vloženo, nepřišlo nazmar, ale proměnilo se v pozitivní atmosféru, sdílení a vzájemnou inspiraci účastníků. Ráda bych poděkovala všem, kteří se konference zúčastnili,“ dodala Marcela Trejbalová, projektová manažerka Městského úřadu v Litoměřicích.

Konference probíhala s podporou Ministerstva životního prostředí. V úvodním bloku proto vystoupila i Marie Petrová, tajemnice pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která hovořila o souvislostech fair trade a místní Agendy 21.

Vzácným hostem konference byla Jenny Foster z Velké Británie, která pracuje již šest let jako koordinátorka programů fair trade v Bristolu – v jednom z nejzelenějších měst Evropy. Pro všechny zúčastněné byla velkou inspirací ohledně způsobů zapojení místních obchodníků do fair trade a získávání veřejné podpory pro své kampaně.

Konference byla doplněna o několik příkladů dobré praxe, ať již v podání žáků základní Masarykovy školy v Litoměřicích či Romany Šafránkové, středoškolské učitelky z Volyně, která je členkou řídící skupiny Fairtradového města Volyně. V odpoledním bloku následovala panelová diskuse, v průběhu níž měli účastníci příležitost vyjasnit si otázky, které v souvislosti s fair trade či se zapojením do kampaní vyvstávají.

Celá akce byla zakončena módní přehlídkou fairtradového oblečení, které dodala společnost Ona Fair.

„Konference ukázala, že lidé se do podpory fair trade zapojují s nadšením. Fair trade dokáže spojit všechny aktéry veřejného života, ať už politiky, aktivisty, úředníky, studenty nebo běžné občany. Na konferenci zaznělo několik příkladů dobré praxe, jak lze efektivně informovat o pracovních podmínkách v zemích globálního Jihu nebo jak globální témata zařadit do výuky na škole,“ uvedl Stanislav Komínek, koordinátor kampaně Fairtradových měst a škol a propagátor zodpovědných veřejných nákupů z organizace NaZemi.

Konferenci zhodnotila také Iveta Ondráčková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 z Třebíče: „Program byl velmi pestrý a inspirující. Akce nám vlila do žil další sílu a přesvědčení, že to, co děláme, má smysl a že se snad brzy dočkáme certifikace Třebíče jako fairtradového města. Aktivity v této oblasti realizujeme již více než tři a půl roku, v tuto chvíli potřebujeme zajistit pouze podporu vedení města.“

Skutečnost, že ohlasy nebyly pouze pozitivní, dokládají postřehy některých účastníků, kteří by do budoucna uvítali i větší prostor pro řešení diskutabilních otázek ohledně fair trade. Tyto podněty organizátoři zajisté při pořádání dalšího ročníku konference zohlední.

Město Litoměřice

Město Litoměřice získalo status Fairtradové město v září 2011. Za tu dobu se mu podařilo zorganizovat na 60 osvětových akcí, přes 1500 žáků a studentů se zúčastnilo seminářů a workshopů zaměřených na globální odpovědnost a na 3500 účastníků z řad veřejnosti mělo možnost ochutnat fairtradové produkty a dozvědět se základní informace o fair trade. Podpora společenské odpovědnosti a fair trade je zakotvena i v novém Strategickém plánu rozvoje města.http://zdravemesto.litomerice.cz/

 Fairtrade Česká republika

Fairtrade Česká republika je národním zástupcem Fairtrade International, podporuje dovoz výrobků se známkou Fairtrade® do České republiky a monitoruje český trh s fairtradovými produkty. V současnosti má sedm členským organizací, kterým nabízí služby v oblasti fair trade, podílí se na kampaních a propagaci konceptu fair trade v České republice. V květnu 2012 přešla organizace z původního názvu Asociace pro fair trade na mezinárodně používaný název Fairtrade Česká republika. Více na www.fairtrade-cesko.cz

 NaZemi

NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Do 1. dubna 2011 existovala pod názvem Společnost pro Fair Trade.

www.nazemi.cz

Kontakt:

Hana Chorváthová, Fairtrade Česká republika

Tel. 734 336 592

h.chorvathova@fairtrade-cesko.cz

Marcela Trejbalová, město Litoměřice

Tel. 737 222 681

marcela.trejbalova@litomerice.cz

 

Konference byla realizována v rámci projektu Aware&Fair za finanční podpory Evropské unie.

Red

Red