Nejméně 30 parkovacích míst vznikne v Zámecké ulici

LOVOSICE – Město chce v příštím roce bojovat s nedostatkem parkovišť ve městě. Prvním místem, kde parkovací místa vzniknou, bude ulice Zámecká. V současné době v této ulici ubylo 16 parkovacích míst z důvodu výsadby zeleně. Ty budou ovšem plně nahrazeny vybudováním zpevněné parkovací plochy před městským bazénem. „Pro vybudování parkoviště bude využit recyklát z rekonstrukce ulic v Novém Klapý. Jeho celková kapacita by měla být nejméně 30 aut. Zpevnění plochy by město rádo provedlo co nejdříve po schválení rozpočtu na rok 2018. Příslušná částka je již v jeho návrhu připravena a čeká pouze na schválení zastupitelstvem,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta. Vzhledem k tomu, že jako materiál poslouží recyklát z vlastních zásob, byla v rozpočtu alokována částka 250 000,- korun na provedení prací.

Do budoucna je tato plocha určena pro vybudování parkoviště o celkové kapacitě až 42 míst.

Další uvažovanou plochou pro výstavbu parkovišť je lokalita za podchodem do Nového Klapý. Tento prostor by mohl posloužit jako náhrada za 4 parkovací místa, která ustoupila novým stromům. Jedná se o ulici Třebenická, kde by mohlo vzniknout až 51 parkovacích míst. Celkové náklady na jejich vybudování jsou odhadnuty na 4,5 mil Kč. Projektant zde navrhl kolmá parkovací stání v počtu 30 míst a 21 podélných stání. Součástí návrhu je také chodník. „Věřím, že ekologický přínos stromů v ulici 8. května vyváží čtyři parkovací místa, která jim na 100 metrech délky ulice musela ustoupit. V letních měsících budou ozdobou, pročistí vzduch a poskytnou stín kolemjdoucím chodcům. Jsem přesvědčen, že jejich význam pro město bude větší než problémy, které nyní občanům způsobily,“ uvedl Milan Dian, starosta města.

Pro rok 2018 radnice vyčlenila v návrhu rozpočtu příslušné částky na vybudování parkovacích míst v ulicích Wolkerova k nádraží a Karla Maličkého – Krátká. V těchto ulicích by mělo vzniknout až 49 parkovacích stání. Celkové náklady na tyto akce jsou odhadnuty na 10,5 milionu korun.

Studie na zkapacitnění parkovacích ploch ve městě zahrnuje celkem 12 lokalit, kde by mohlo být vybudováno dohromady až 276 parkovacích míst. Další lokality pro navrhovanou úpravu jsou: ulice Tovární, Žižkova, Resslova, Terezínská, Osvoboditelů, 28. října, Wolkerova – Lovošská a Dlouhá.

Red

Red