Nezaměstnanost v Ústeckém kraji za rok klesla jako ve zbytku republiky

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji se stejně jako v ostatních regionech v posledním roce zásadně snížila. Počet nezaměstnaných v Ústeckém kraji meziročně klesl o téměř jedenáct tisíc lidí. V evidenci Úřadu práce bylo v kraji na konci července 36 533 osob. Uchazečům o práci bylo v červenci k dispozici 9 837 volných pracovních míst, což je o 2 228 více než ve stejném období loňského roku. Na jedno volné místo připadali téměř 4 uchazeči.

„Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi i zaměstnavateli. Společně řešíme problematiku trhu práce prostřednictvím Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Díky paktu zaměstnanosti vznikají nové pracovní příležitosti, do kraje plynou finanční prostředky na podporu vzniku nových pracovních míst, zejména pro lidi, kteří jsou handicapováni na trhu práce např. v důsledku chybějící praxe či zdravotních a věkových handicapů. “ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Pakt zaměstnanosti řeší specifickou problematiku trhu práce Ústeckého kraje také prostřednictvím cílených projektů.  „Aktuálně realizuje Ústecký kraj tři projekty, které byly zahájeny vloni. Všechny jsou zaměřeny na ohroženou skupinu obtížně zaměstnatelných lidí. Další vývoj trhu práce v celé České republice zmapuje a významně také ovlivní nový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí KOMPAS, ve kterém je Ústecký kraj jedním ze šestnácti partnerů,“ doplnil náměstek hejtmana a předseda Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika.  Díky vytvořeným predikcím trhu práce v tomto projektu vznikne návod na to, jak by měl na vývoj trhu práce a potřeby zaměstnavatelů reagovat v předstihu vzdělávací systém.

„Zaměstnavatelé také volají po absolventech technických oborů. Rovnováha na trhu práce je závislá také na pružnosti vzdělávacího systému, proto mají střední i vysoké školy velkou podporu Ústeckého kraje. Pro studenty středních škol připravuje několik let Ústecký kraj dotační program na příspěvek na dojíždění a další dotační program podporuje talentované, nadané a pilné žáky, kteří dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků ve vybraných oborech. Dále Ústecký kraj připravil stipendijní program pro studenty vysokých škol pod názvem Stipendium Ústeckého kraje. Kraj také odporuje Univerzitu J. E. Purkyně.“, doplnil náměstek hejtmana pro oblasti školství Petr Šmíd.

 

Red

Red