nová svodidla v nebezpečné zatáčce u Vědomic

svodidloVĚDOMICE: Zastupitelstvo obce Vědomice se zasadilo o realizaci bezpečnostních svodidel na rizikovém úseku silnice 2.třídy z Roudnice nad Labem.

Zatáčka před obcí Vědomice byla již dlouhou dobu velmi rizikovým místem jak pro řidiče, tak pro chodce. Auta byla v tomto místě vynášena vozovkou a i po výstavbě nového chodníku stále hrozilo reálné nebezpečí kolize s chodci.

Dle vyjádření starosty obce pana Václava Tyla, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje opakovaně nevyhověla žádostem o nápravu a obec byla nucena opatření financovat z vlastních zdrojů.

I přes nadměrnou zátěž kasy, zastupitelstvu záleží na bezpečnosti občanů i návštěvníků obce a proto byla provedena odborná studie a navržen a realizován odpovídající projekt pro zajištění bezpečnosti na komunikaci.

autor: hoš

Red

Red