Nový klub zve děti i dospělé se zájmem o techniku

05.09.2012 Aktuality Eva Břeňová

Děti, ale i dospělí se zájmem o techniku mají šanci se rozvíjet. V Litoměřicích zahájí v říjnu činnost nový technický klub, který bude fungovat při Domu dětí a mládeže Rozmarýn. V těchto dnech pořádá nábor zájemců, jež mají chuť v něm pracovat.


„S rozjezdem klubu nám pomůže město Litoměřice, jehož vedení přislíbilo uvolnit finance na nákup základní techniky, nábytku a provedení nezbytných prostorových úprav místností, které budeme využívat,“ uvedl Jiří Rudolf, koordinátor klubu, jemuž město poskytlo prostory v bývalé Máchově základní škole.

Výše finančních prostředků v počátku činnosti umožní zahájení jen vybraných sekcí, jako je modelářství, elektrotechnika, robotika, ITC – programování a omezeně ostatní sekce dle zájmu. V těchto dnech probíhá dotazníková akce, jejímž cílem je zjistit zájem dětí o jednotlivé sekce. Dotazníky jsou k dispozici v tištěné formě v DDM Rozmarýn, na dětském oddělení litoměřické knihovny a v základních školách. Dotazník je možno vyplnit i elektronicky na www.technickýklub.cz/portal.
„Rádi bychom nabídli dětem a mládeži nejen technické vyžití, získání znalostí a dovedností, možnost přípravy na budoucí studia, konzultační činnost pro všechny zájemce o techniku, ale i možnost soutěžní činnosti, která je vždy kořením jakéhokoliv snažení,“ konstatoval koordinátor klubu Jiří Rudolf.

Red

Red