ve Štětí se honili za Velikonočním pokladem

Velikonoční prázdniny v Domě dětí a mládeže začaly ve čtvrtek dne 28.3. „Honbou za velikonočním pokladem“.

Děti prošly předem vytyčenou trasu, na které plnily různé úkoly a sbíraly indicie, které je navedly na místo, kde byl ukryt poklad plný sladkostí. Po úspěšném dobytí pokladu,  si společně opekli, na zahradě DDM, vuřty.
V pátek 29.3. pokračovali v duchu velikonočních tradic, přímo v budově DDM. Děti si vyráběly velikonoční dekorace, zdobily vajíčka voskovou technikou a pekly velikonoční Jidáše. Během těchto dvoudenních prázdnin navštívilo DDM ve Štětí celkem 36 dětí.

Připraveny jsou další aktivity o, kterých Vás PN budou včas informovat.

Nejbližší pak DDM Štětí a MC Žabka pořádá na zahradě DDM ve čtvrtek dne 16.5.2013 od 15 hodin BURZU oblečení všech věkových kategorií, obuvi, hraček, sportovních potřegb, kočárků,….   Prodávající se předem, a to nejpozději do 15.5. 2013 přihlásí přímo v DDM nebo na tel. 734 441 766. Poplatek činí 50,- Kč. Více na www.ddmsteti.cz

Ivona Paďourová a Radka Špačková, DDM Štětí

Red

Red