Destinační agentura prezentuje náš region ve velkém stylu

Destinační agentura rozjela prezentaci regionu ve velkém stylu

05.09.2012 Aktuality Eva Břeňová

Letos nově založená Destinační agentura České středohoří se sídlem v Litoměřicích zaměřila své aktivity na potencionální turisty z jiných krajů a zahraničí. Na začátku letních prázdnin proběhla na ploše obchodního centra Letňany v Praze masivní reklamní prezentace, která představila České středohoří jako oblast nadmíru vhodnou k trávení dovolené a jako cíl výletů a volnočasových aktivit.


Zájem návštěvníků byl markantní, proto nastartovaná spolupráce bude v září pokračovat další akcí. Od 10. do 24. září se České středohoří v Letňanech představí na velkých fotografických stěnách a roll-upech jako vinařská oblast s tisíciletou historií. Řekne-li se víno, každému naskočí synonymum Morava a přitom hodinku na dojezd od Prahy jsou vinice, kterým dal vzniknout už Karel IV. Vinařství žernosecké, roudnické, litoměřické a třebívlické produkují kvalitní víno charakteristické svou harmonickou chutí se svěžím charakterem. Milovníky vína zvou každoroční Vinařské Litoměřice k návštěvě vinařské výstavy, potažmo soutěže a především vinobraní s kulturním programem ve všech hlavních produkčních centrech – Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Velkých Žernosekách.

„V Letňanech se ve dnech 10. – 24. září představí Vinařství Třebívlice,Velké Žernoseky, Zdeněk Vybíral Malé Žernoseky, Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, Klášterní vinné sklepy Litoměřice a Vinařství Hrabkovský Velké Žernoseky,“ uvedla k plánované akci ředitelka destinační agentury České středohoří, litoměřická zastupitelka Martina Soldatková a dodává: „V sobotu 15. září počítáme s ochutnávkou vín pro návštěvníky obchodního centra. Prostor pro prezentaci bude vyplněn i stojany s propagačními materiály vinařů a Destinační agentury České středohoří, chybět nebudou ani tipy na ubytování a výlety.“

Spolupráce s obchodním centrem je jistě dobrým marketingovým tahem, projdou tudy během doby trvání prezentace tisíce lidí a informace zde nenuceným způsobem motivují například k rodinnému výletu. Proto na jaře roku 2013 chce Destinační agentura České středohoří ve spolupráci s OC Letňany uspořádat jarní prezentační akci zaměřenou na místa, kde vznikaly základy české státnosti. Na horu Říp, kde stanul podle pověsti praotec Čech, na Stadice, odkud se vydal na knížecí stolec Přemysl Oráč a Peruc, kde si kníže Oldřich vyhlédl sličnou Boženu a učinil ji kněžnou. Akce bude zaměřena na školní mládež a je v plánu zapojit do ní i jednotlivé prodejce.

Destinační agentura kromě těchto aktivit pracuje na budování destinačního fondu ve smyslu budování základny aktérů cestovního ruchu v Českém středohoří, ať už jsou to podnikatelé, městské a obecní správy, provozovatelé kulturních a sportovních zařízení, správci hradů a zámku apod., přičemž stěžejním členem destinačního fondu a zároveň jedním ze zakládajících členů je Ústecký kraj. „Spojením marketingových aktivit těchto jednotlivých aktérů dojde k efektivnímu využití a úsporám finančních prostředků na podporu rozvoje turistiky, a především k pružné alokaci prostředků na projekty, které povedou k rozvoji cestovního ruchu v destinaci. Ústecký kraj přispívá do destinačního fondu roční částkou 1 milion korun,“ uvedl k aktivitám destinační agentury radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka. Na podporu svých aktivit agentura vydala sérii propagačních letáků a zprovozňuje webové stánky destinace České středohoří www.ceskestredohori.info, které budou fungovat ve vzájemné provázanosti na webový turistický portál Ústeckého kraje www.branadocech.cz.

Red

Red