O dětské a porodnické odd. v Roudnici asi nepřijdeme

Včera proběhlo hlasování na plénu senátu ČR týkající se petice za záchranu všech oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici.

Senátoři diskutovali téměř dvě hodiny na toto téma. Výsledkem jednání je uznání oprávněnosti požadavků PNSP a doporučení VZP uzavřít 5 leté smlouvy i na gynekologicko porodnické a dětské oddělení.

Jednání byli účastni samozřejmě MUDr. J. Krajník, MUDr. O. Krajník cobi zástupci nemocnice, autor petice Václav Kejř, petent a senátor MUDr. Mezian a starosta města pan V. Urban s místostarostou P. Šerytrem. U starosty Roudnice nutno zmínit, že kvůli tomuto jednání přerušil svou dovolenou a na základě podnětu senátora Meziana přispěl svým příspěvkem ke kladnému výsledku hlasování.

Generální ředitel VZP připustil v rozhovoru posun a naznačil vstřícnost při jednání s J. Krajníkem o dalším postupu při uzavírání smluv. Dnes by se měl sejít s oblastním ředitelem v Ústí

Takže to vypadá, že po dlouhém boji může vedení nemocnice společně s pacienty z Podřipska začít slavit.

autor článku: hoš

Red

Red