VOLVO PRÝ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEZHORŠÍ

volvoV úterý se v KS Lovoš sešli na veřejném projednání všichni, kteří mají co do činění se záměrem vybudovat Regionální a obchodní centrum Volvo Truck Czech v Lovosicích.

„Projednávaly se možné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, ne schválení záměru,“ uvedl František Budský, vedoucí lovosického odboru životního prostředí.

Postup bude nyní následující. „Vyjádření dostane zpracovatel posudku, doplní ho o připomínky z dnešní schůze, obdrží taktéž připomínky města a konečný návrh pošle do deseti dnů na krajský úřad,“ vysvětlil Ing. Jan Koutecký z Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, oddělení EIA.

Vystoupila také vedoucí Krajského hygienického ústavu územního pracoviště Litoměřice Ing. Hana Kovaříková. Ta za tuto instituci vyjádřila nad záměrem znepokojení a jeho schválení nedoporučila.

Nejdelší projev k občanům měl zpracovatel posudku Ing. Václav Obluk. Ten několikrát přítomným sdělil, že záměr Volva bude mít na životní prostředí či hlučnost ve městě prakticky nulový účinek. „Znečišťovatele prostředí v Lovosicích je opravdu potřeba hledat jinde než v tomto záměru, věřte mi. Dělal jsem již velké množství posudků a mohu konstatovat, že deset nebo dvacet kamionů denně nijak znatelně životní podmínky nezhorší,“ ubezpečoval občany Obluk.

Veřejnost však neobměkčil. „A kdo nám zaručí, že tento počet poté zůstane, nikdo to už nebude hlídat. Občané Nového Klapý s tímto záměrem zásadně nesouhlasí,“ sdělila v následné diskuzi například obyvatelka tamní čtvrti Aloisie Urbanová.

Další postup bude znám po vyjádření krajského úřadu, které lze očekávat do 30 dnů.

Tiskovou zprávu vydal Radim Tuček, mediální zástupce Města Lovosice

Red

Red