Obce na Litoměřicku získaly od ÚZSVM zdarma pozemky pod komunikacemi

​Litoměřice si mohly do svého majetku připsat 758 m2 pozemků v ulici Dobrovského, Plešivecká, Švermova a někdejší Dr. Karla Fialy o účetní hodnotě 356 tisíc korun. Nachází se na nich chodníky a na části jednoho také zatravněná plocha se vzrostlými stromy. Do vlastnictví Lovosic byly převedeny dva pozemky o celkové rozloze 3.944 m2 a účetní hodnotě 236 tisíc korun. I na těchto pozemcích, konkrétně v ulici Purkyňova a Teplická, se nacházejí místní komunikace.

Další pozemky pod místními komunikacemi převedl ÚZSVM do vlastnictví Roudnice nad Labem. Město tímto způsobem zdarma nabylo 745 m2 pozemku v ulici Terezínská o účetní hodnotě 85,5 tisíc korun. Obec Třebušín rozšířila své majetkové „portfolio“ o dva pozemky o celkové výměře 2.543 m2 a účetní hodnotě 215 tisíc korun.

Převody majetku na obce umožnilo předchozí pracné a časově náročné dohledávání doposud neznámých vlastníků pozemků, které v katastru nemovitostí průběžně provádí zaměstnanci ÚZSVM. Pokud majetkoprávní šetření nakonec vedlo ke zjištění, že jejich vlastníkem je stát, stal se jejich hospodářem ÚZSVM. Všechny lustrované pozemky se nacházely pod místními komunikacemi, jež obce vedou v pasportech komunikací. ÚZSVM je tedy mohl v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bezúplatně převést příslušným obcím, a sjednotit tak vlastníka pozemku pod komunikací s vlastníkem tělesa komunikace.

Red

Red