Od nového roku se významně rozšiřuje platnost jízdenek Dopravy Ústeckého kraje

Rozšíření platnosti tarifu a papírových jízdenek Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) kromě meziměstských zelených autobusů také na všechny rychlíky, spěšné a osobní vlaky Českých drah – to je nejzásadnější novinka ve veřejné dopravě Ústeckého kraje, která čeká cestující od 1. ledna 2016. A nezůstává jen u ní. Obyvatelům, dojíždějícím za prací a návštěvníkům Ústí nad Labem přinese nový rok další výhodu. Platnost tarifu a jízdenek DÚK se tu kromě vlaků rozšíří i o ústeckou MHD.

S jízdenkou DÚK se tak podstatně zlepší možnosti cestování veřejnou dopravou v rámci Ústeckého kraje. Otevírá se možnost přestupování mezi vlaky, autobusy a MHD, možnost kombinování různých dopravních prostředků na zaplacené trase, ale i možnost zlevnění ceny celé cesty.

Papírové jízdenky dle tarifu DÚK platí nově po dobu své časové a zónové platnosti vždy pro libovolnou kombinaci jízdy ve všech zelených autobusech DÚK, vlacích ČD (mimo mezinárodní spoje typu EC, IC a EN),MHD Teplice a MHD Ústí nad Labem. Přestupní tarif se dá od nového roku plně využívat jak s jednorázovou papírovou jízdenkou DÚK nebo papírovým časovým kupónem DÚK na 7 či 30 dní i prorůzné slevové kategorie. K cestování výše uvedenými dopravami lze využít i celosíťovou jednodenní jízdenku DÚK  za 130 Kč, která platí ode dne zakoupení do 4:00 hod. druhého dne. Elektronická čipová karta DÚK kromě zelených autobusů platí zatím jen v MHD Teplice – ve vlacích a v MHD Ústí nad Labem se neuznává.

Kdo bude cestovat vlakem a chtít dále využít jízdenku k přestupu do zelených autobusů DÚK či do MHD v Teplicích nebo v Ústí nad Labem, musí žádat u průvodčího nebo v pokladně ČD jízdenku dle tarifu DÚK, která tyto přestupy umožňuje. Jízdenky dle tarifu ČD bez slevy nebo se slevami IN 25, IN 50 atd. nadále platí jen ve vlacích.

Nejvíce novinek čeká od prvních lednových dnů cestující ve veřejné dopravě v Ústí nad Labem. Kromě možnosti využívat papírové jízdenky DÚK v MHD a ve vlacích mohou naopak majitelé papírových jízdních dokladů Dopravního podniku města Ústí nad Labem na území města využívat se svým dokladem i zelené autobusy DÚK a vlaky ČD.

 Bližší informace k rozšíření tarifu poskytuje v rámci regionu 19 informačních kanceláří dopravců Dopravy Ústeckého kraje. O změnách v krajském městě informuje informační kancelář Dopravního podniku města Ústí nad Labem naproti obchodnímu domu Labe, která bude pro obyvatele kromě běžné otevírací doby ve všední dny otevřena mimořádně už od víkendu 2. a 3. ledna (7- 17 hod.). Doprava Ústeckého kraje společně s ústeckým dopravním podnikem také zřídila pro cestující speciální poradenské místo v Infocentru města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí v přízemí Paláce Zdar. V pracovní dny od 4. do 15. ledna vždy od 9 do 17 hod. zde mají občané možnost zjistit od vyškolených pracovníků informace např. k platnosti jednotlivých dokladů a poradit se na nalezení nejoptimálnější varianty jejich cestování.

 Cenu konkrétní jízdenky DÚK lze dopočítat v tarifním kalkulátoru DÚK na www.dopravauk.cz. V průběhu roku 2016 by se do jednotného tarifu Dopravy Ústeckého kraje měla připojovat další  MHD i sezónně provozované turistické železniční tratě.

Připravil: Ing. Miroslav Müller, Odbor dopravy a silničního hospodářství

Red

Red