Pozvánka na výstavu nejenom o Karlu IV

  1. května letošního roku uplyne sedm set let od narození císaře a českého krále Karla IV. Ústecký kraj se připojuje k národním i mezinárodním oslavám celokrajskou výstavou SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ, kterou k tomuto výročí, zařazenému mezi světová výročí UNESCO, pořádá od 6. května 2016 v Jízdárně teplického zámku.

Autorský tým výstavy v  mimořádně vzácném výběru představí památky kultury a umění nejen doby Karla IV., ale i jeho předchůdců a následovníků z lucemburkého rodu. Umělecká díla, uměleckořemeslné artefakty, hmotné kulturně-historické doklady i archivní dokumenty budou prezentovány v kontextu tehdejších dějinných událostí severozápadních Čech.

Návštěvník výstavy se nejen pokochá krásou nástěnných maleb, plastik, obrazů, rukopisů, mincí, šperků, zbraní, kachlů, nádob a dalších exponátů, ale jejich prostřednictvím se seznámí i se sociálními podmínkami života a duchovním a myšlenkovým světem jednotlivých společens kých vrstev Karlovy doby. Vystaveny budou nejen luxusní a vzácné artefakty, ale i předměty denní potřeby.

unnamed (3)Na přípravě výstavy, která bude v teplickém muzeu otevřena až do 30. října 2016, se kromě koordinátora oslav Krajského úřadu Ústeckého kraje a odborného garanta Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, podílejí téměř všechny významné paměťové instituce nacházející se na území Ústeckého kraje.

K výstavě je přip ravován obsáhlý katalog, upomínkové předměty a doprovodný program, včetně komentovaných prohlídek pro veřejnost a školy. Nebudou chybět ani zábavné pracovní listy nejen pro děti.

Na závěr výstavy je plánovaná krátká prezentace kopie císařské koruny Svaté říše římské. Přesné datum její expozice na výstavě bude včas zveřejněno na webových stránkách Regionálního muzea v Teplicích, kde se již pilně pracuje na přípravě této jedinečné výstavy, na kterou jste srdečně zváni.

Autor: Oddělení kultury, KÚ ÚK

Red

Red