Chcete začít podnikat? Získejte dotaci od Ústeckého kraje

Možná jste právě ukončili školu s výučním listem a potřebujete rozjet vlastní živnost. Nebo chcete své podnikaní rozšířit o další předmět. Žijete a působíte v Ústeckém kraji, máte nápad, ale chybí vám finance na vybavení, nákup za- řízení nebo vytvoření nového pracovního místa.

Právě pro vás otevírá Ústecký kraj nový dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“, ze kterého může celkově rozdělit 4 miliony korun. Díky němu můžete získat dotaci až 200 tisíc korun. Program se rozjel už 18. ledna.

Dotační titul schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Je určený pro malé za- čínající podnikatele s bydlištěm, sídlem či provozem na území Ústeckého kraje. Dotace ve výši 30 až 200 tisíc korun pomůže vytvořit podmínky pro úspěšné nastartování inovací či zcela nových podnikatelských aktivit. Důvody krajského programu vysvětluje hejtman Oldřich Bubeníček: „Ústecký kraj patří mezi hospodářsky problémové kraje s dlouhodobě nízkou podnikatelskou aktivitou. Chceme podpo- řit začínající podnikatele, a tím i konkurenceschopnost celého regionu. Bohužel na evropské či státní úrovni taková podpora chybí, proto přicházíme s krajským programem a věřím, že ho lidé s dobrými nápady uvítají a využijí.“

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“ byl vyhlášen 18. ledna a žádosti o dotaci lze podávat od 18. února do 31. března 2016 na adresu krajského úřadu. O poskytnutí dotace se rozhodne nejpozději do 2. května 2016. Dotace může tvořit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

krajsky-urad-usteckeho-krajeVeškeré formuláře, přílohy a podrobná pravidla programu budou zveřejněna na webu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v den vyhlášení výzvy. Případné nejasnosti lze konzultovat u pracovníků odboru strategie, přípravy a realizace projektů, oddělení podpory průmyslu a podnikání. Kontaktními osobami jsou Aleš Tallowitz, Martina Želinová Langweilová a Michaela Kuchynková

Red

Red