Oprava podchodu u Besedy ukončena

V minulých dnech byla ukončena oprava podchodu U Besedy v Lovosicích. Došlo zde k zatékání do vlastního tělesa podchodu dilatační spárou způsobeného především stářím stavby, použitým materiálem a neúměrnou zátěží z průjezdné nákladní dopravy. Vlastní těleso podchodu nebylo v době rekonstrukce podchodu dotčeno stavebními úpravami. V první fázi opravy byly zatěsněny dilatační spáry hydroizolací. Bohužel musí následovat i druhá fáze opravy a to je izolace kolem dilatační spáry odkrytím z vrchu. K zatékání dochází porušenou izolací. Před započetím výkopových prací bude požádáno o povolení k provedení těchto výkopových prací na komunikaci I.třídy. Vlastní práce pro zaizolování budou provedeny následně.

Red

Red