Divadelní kroužek nacvičuje Kouzelného skřítka

Divadelní kroužek Čtyřlístek při ZŠ ve Všehrdově ulici v Lovosicích pilně nacvičuje vánoční premiéru hry Kouzelný skřítek aneb jak to  tenkrát bylo. 

Děti – herci – se obvykle scházejí jednou v týdnu ve třídách, ale sobota 17. 11. byla výjimečná tím, že děti přišly na odpolední zkoušku do tělocvičny školy. Tento den se malovaly kulisy, zkoušely se nástupy, hlasitá mluva, pilovala se gesta i mimika.

Děti se v této hře přesunou do 19. století a zahrají v dobových kostýmech hru o tom, jak tenkrát vypadala škola, žáci i pan řídící a proč malý Josífek do školy přijít nemůže.

Premiéra se odehraje dopoledne 17. 12. pro žáky školy a od 16 hodin pro rodiče v tělocvičně. Srdečně zveme všechny zájemce.

Mgr. Petra Hájková

Red

Red