Osmička se protáhla

LOVOSICE – Projekt Osmička se protahuje byl koncem srpna zdárně dokončen. Na louce před restaurací Sauna vznikla jednoduchá síť mlatových cest, která doplnila 27 stromů a platanové stromořadí vysazené v lokalitě v minulosti. Vybudování cest trvalo dva měsíce.

Hlavní komunikační propojení respektuje trasu, kterou lidé chodili už v minulosti. Cesta propojuje lesopark s plaveckým bazénem. Druhá cesta vede podél koryta potoka až k lávce u zimního stadionu. Cesta je z části zastíněna vzrostlými stromy a vytvořila tak zcela nové zákoutí. „Cesty mohou lidé používat již nyní, ale první veřejnou akcí, při které budou naostro odzkoušeny, bude letošní Václavská pouť. V prostoru by měly být jako již tradičně umístěny kolotoče a lunapark. V budoucnu by prostor mohl sloužit pro pořádání pikniků, letních slavností a podobných akcí, bude zde možné hrát frisbee, lakros nebo pouštět draky,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta města.

Mlatové cesty jsou konstruovány jako sypané mechanicky zhutněné plochy z přírodního kameniva. Jsou lemovány betonovými zahradními obrubníky. A v šíři zhruba 0,5 m podél konstrukcí byl doset zelený pás. Cesty umožňují přímé vsakování, takže dešťová voda nikam neodtéká a zůstává v půdě.

Veřejnou zakázku zajistila společnost TIRAST, s.r.o. z Prahy a město za ni zaplatilo bezmála 960 000,- Kč (včetně DPH). Práce byly ukončeny v termínu.

Stromy, které zde byly v loňském roce vysazeny: 7 ks javoru mléč (Acer platanoides ‚Deborah‘), 11 lip velkolistých (Tilia platyphyllos ‚Rubra‘) a 9 dubů letních (Quercus robur). Výsadba byla zvolena s ohledem na podloží, kterým je z velké části navážka suti a stavebních materiálů. Jen svrchní vrstvu v některých místech pouze o mocnosti několika centimetrů tvoří zemina.

Red

Red