SOKOLOVÉ POD ŘÍPEM

sokolové

 Na Podřipsku vrcholí přípravy na akci „Sokolové pod Řípem“.O posledním květnovém víkendu se slétne do Roudnice nad Labem několik tisíc sokolů z celého světa. Sokolská župa Podřipská pořádá ve dnech 25. a 26. května akci s názvem Sokolové pod Řípem. Je přihlášeno téměř 6 500 účastníků z Čech, Moravy a ze zahraničí. Plné ruce práce mají nejen organizátoři ze Sokolské župy Podřipské, kteří se 21. dubna setkali s vedoucími jednotlivých skladeb, které vystoupí. Ve všech sokolských župách v ČR probíhá již od podzimu pilný nácvik cvičenců.

Očekává se příjezd mnoha diváků, budou uzavřeny ulice Sokolská a část T.G. Masaryka.Již v pátek dorazí první účastníci. Zkoušky budou zahájeny v pátek a budou probíhat celou sobotu a v neděli dopoledne. V sobotu od 10:00 do 18:00 bude probíhat výstup na horu Říp a večer se pro účastníky uskuteční společenský večer. V neděli od 11:00 bude ve sportovní hale Pod Lipou vystoupení dánského národního gymnastického klubu. Hlavnímu vystoupení v neděli odpoledne bude předcházet průvod městem (od 12:30) – ulicemi Michálkovou, Řipskou, Karlovým náměstím, Nerudovou, T.G. Masaryka až na Tyršův stadion.Během hlavního vystoupení (od 14:00) uvidíte nejen hromadné skladby, které byly uvedeny na XV. všesokolském sletu v červenci 2012. Chystají se propagační materiály, plakáty, trička, samolepky. V areálu Tyršova stadionu téměř denně členové Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice n.L. pracují na jeho úpravách a to ve svém volném čase a zcela zdarma.

Akce „Sokolové pod Řípem“ navazuje na tradici župních, předválečných sletů. Připomeňme si, že Sokolská župa Podřipská ve své historii uspořádala celkem 35 sletů a z toho se 11 konalo v Roudnici nad Labem (1888, 1899, 1905, 1907, 1908, 1925, 1938, 1948, 1994, 2000 a krajský v roce 2006). Sokol na Podřipsku má skutečně dlouhou a bohatou historii. Již v roce 1868 byl ustaven Podřipský Sokol roudnický. První pokusy založit vyšší celek – Sokolskou župu Podřipskou, spadají do roku 1884, ale k jejímu oficiálnímu ustavení došlo až o tři roky později.

autor: fu

www.sokolove.estranky.cz

Red

Red