Zastupitelé Lovosic se mimořádně sejdou kvůli Volvu

Na základě usnesení zastupitelstva, které si vyhradilo právo vyjadřovat se a rozhodovat v samostatné působnosti ke všem projektům, kde je nutné posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), proběhne ve čtvrtek 9. srpna od 16 hodin mimořádné zasedání zastupitelů města kvůli záměru firmy Volvo postavit ve městě regionální obchodní a servisní centrum. Lovosice se musejí vyjádřit do 30ti dnů ode dne zveřejnění dokumentace k záměru. Dnem zveřejnění je 16. červenec.

Vyjádření se k dokumentaci je dalším krokem posuzování v procesu EIA. K první fázi –  oznámení záměru, měly Lovosice výtky a požadovaly dopracovat další studie, které by prokázaly, zda může mít záměr vliv na obyvatele žijící v nejbližší zástavbě (Nové Klapý).

„V této fázi byly dopracovány a předloženy k vyjádření rozptylová studie, hluková studie, hodnocení vlivu záměru na lidské zdraví, biologický průzkum a zhodnocení možných kumulativních vlivů na životní prostředí. Po vyjádření se k dokumentaci bude následovat stanovisko autorizované osoby a zpracování posudku, který bude opět nutné projednat na některém z dalších zasedání zastupitelstva,“ uvedl František Budský, vedoucí lovosického odboru životního prostředí.

Dalším krokem je veřejné projednání a nakonec bude zveřejněn závěr Krajského úřadu Ústeckého kraje k celému procesu.

Tiskovou zprávu vydal Radim Tuček, mediální zástupce Města Lovosice

Red

Red