Otevření Labské stezky v úseku Lounky-Nučnice

labska-stezka-nucnice-lounky-7

Na Labské stezce v destinaci České středohoří a Podřipsko se dne 7. 10. 2016 otevírá další nově vystavěný úsek.

Jedná se o část Labské stezky mezi Lounkami a Nučnicemi, na rozhraní Litoměřicka a Podřipska, která byla až do letošní rekonstrukce v nevyhovujícím stavu. Nově vystavěná dvoukilometrová komfortní cyklostezka nahrazuje polnícestu a vytváří tak perfektní podmínky pro další rozvoj cykloturistiky na Labské stezce v Ústeckém kraji. Výstavba
byla realizována z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci třetí, závěrečné etapy výstavby Labské stezky v kraji.

Labská stezka v Ústeckém kraji a budoucí rozvoj
Labská stezka v Ústeckém kraji měří více než 90 km a z velké části je opravdovou cyklostezkou bez motorové dopravy. Projekt je společnou investicí Ústeckého kraje a měst Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Roudnice nad Labem. Marketing Labské stezky zajišťuje v Ústeckém kraji Destinační agentura České středohoří v rámci projektu
Brána do Čech.

V následující turistické sezóně bude realizováno přeznačení cyklotrasy č. 3102 Roudnice nad Labem – Litoměřice přes Terezín. Vznikne tak druhá část Labské stezky s označením 2A (EuroVelo 7). Dále bude vyznačena cyklotrasa z Roudnice nad Labem na Říp. Labská stezka bude díky nově vzniklé cyklotrase spojena s tímto významným turistickým cílem.

Další výstavba Labské stezky je chystána z rozpočtu Ústeckého kraje ve Velkých Žernosekách, kde je nyní stezka vedena po silnici II. třídy č. 261. V tomto úseku je poměrně vysoká frekvence motorové dopravy a vedení cyklotrasy je zde nevyhovující. Nově vybudovaný úsek, který bude financován z rozpočtu Ústeckého kraje, povede mimo silnici
s motorovou dopravou. Díky tomu bude zajištěna větší bezpečnost cyklistů v tomto úseku Labské stezky.

V případě úspěšné žádosti do Integrovaného regionální operačního programu (IROP) bude v blízké době vystavěn také úsek  Labské stezky mezi Nučnicemi a Křešicemi na Litoměřicku.

Red

Red