KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE za rok 2015 je z Vědomic

I v letošním roce proběhla soutěž „KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE“, kdy byla hodnocena aktivita a osobnost knihovníků z neprofesionálních obecních knihoven na území Ústeckého kraje.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizacemi Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (05 Chomutovsko a 06 Ústecký region) se rozhodly každoročně ocenit práci neprofesionálních pracovníků veřejných knihoven v kraji a jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb, podílu na zajištění kulturního života a rozvoji místa, ve kterém knihovna působí, příp. i jako uznání za dlouholetou práci v knihovně.

Účelem ceny Knihovník Ústeckého kraje je podpoření aktivních knihovníků veřejných knihoven v Ústeckém kraji. Má působit i jako motivační stimul pro ostatní kolegy a pro vedení zřizovatelů knihoven (obcí). Ocenění bude udělováno pro jednotlivce – neprofesionálního pracovníka veřejné knihovny v Ústeckém kraji.

První ročník soutěže proběhl v loňském roce, kdy vítězem této soutěže se stali manželé Bláhovi z Místní knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou, kteří se i letos zúčastnili letošního slavnostního vyhlášení, aby poblahopřáli dalším oceněným knihovní kům.

Do letošního ročníku soutěže byly nominované samé ženy, knihovnice:

  1. Irena Čerychová z Obecní knihovny ve Velké Bukovině
  2. Šárka Šírová z Místní veřejné knihovny ve Vrskmani
  3. Ing. Iva Fořtová z Místní knihovny ve Vědomicích
  4. Ivana Horčicová z Místní knihovny Bžany
  5. Dvořanová Marie z Obecní knihovny ve Velkém Březně
  6. 6. Sylvie Jahelková z  Obecní knihovna Staňkovice

Hodnotící komise, dle schválenách pravidel soutěže složená z 1 zástupce kraje, 2 zástupců krajské knihovny a 2 zástupců pověřených knihoven pro výkon regionálních funkcí, osobně navštícila 6 navržených knihovnic v jejich knihovnách, zhodnotila dosaže né výsledky a protokolem navrhla 3  kandidáty na ocenění.

VÝSLEDKY OCENĚNÍ „KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE“ ZA ROK 2015

  1. místo: ing. Iva Fořtová, Místní knihovna ve Vědomicích
  2. místo: Ivana Horčicová, Místní knihovna Bžany
  3. místo: Sylvie Jahelková, Obecní knihovna Staňkovice

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo v sobotu 24. září 2016 v Kulturním domě Zastávka v Lounech na pozvání ředitelky Městské knihovny Louny Mgr. Dagmar Kučerové u příležitosti plesu k slavnostnímu zahájení nového š kolního roku projektu Třetí věk.

V odkazech pod textem je k nahlédnutí malá fotogalerie (autor fotografií Jan Černecký).

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

Red

Red