Oživení legionářské tradice v Podřipském muzeu

Podřipské muzeum ve spolupráci s roudnickým Skautským střediskem „Říp“ naplánovalo na rok 2015 cyklus vzdělávacích programů věnovaných významným dějinným událostem 20. století. ke clanku legionarska tradice...První přednáška s názvem „Legionářská tradice v kontextu soudobých českých dějin“ se uskuteční v Podřipském muzeu v pátek 9. ledna od 17. hodiny. Přednášejícími budou erudovaní badatelé z pražského Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří mají složitě provázané historické problematiky velmi kvalitně didakticky zpracovány. Při volbě témat jsme vsadili zejména na tzv. „osudové osmičky“ mající za úkol rozvíjet povědomí nejen o historii, ale především národní uvědomění v generaci dospívajících. Na první polovinu roku jsou připravena témata odhalující často i méně známá fakta z období předcházejícího vzniku 2. světové války a dějin komunistického režimu. Termíny všech přednášek budou včas zveřejněny v městském kulturním přehledu a dalších informačních místech.

Pro zájemce z řad veřejnosti je nutná rezervace míst v přednáškovém sále Podřipského muzea na tel. čísle 416 810 761 či prostřednictvím mailu podripskemuzeum@seznam.cz.

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red