Roudnice – Zemřela podřipská patriotka

 

Po letošním úmrtí historika Pavla Koukala a Skauta Karla Snětiny ztrácí Roudnice nad Labem další významnou osobnost. V pondělí 1. prosince zemřela ve věku 91 let paní Anna Jenčíková.

Anna Jenčíková

Celý její život byl úzce spjat s Podřipskem. Narodila se ve Vesci pod Řípem. Po vystudování pracovala jako praktikanta u firmy JOB, kde byla zatčena ve svých 19 letech kladenským gestapem a vězněna v nacistických věznicích. Po návratu domů se provdala za Čestmíra Jančíka a vychovala s ním dvě dcery a syna. Více než čtvrt století pracovala v roudnické Mevě, jako nákupčí. Dodnes na ní s láskou vzpomínají její spolupracovníci.

Svůj patriotismus dávala nadšeně najevo a to i v dobách komunistické totality, která regionálnímu patriotismu příliš nepřála. Ihned po sametové revoluci se logicky stala zakládající členkou Společnosti pro obnovení Podřipského muzea, pro které nadšeně sbírala materiál. Lásku k rodnému zdědila po svém otci, známém roudnickém kostelníkovi Bohumíru Trumpichovi, jež si s neuvěřitelnou pilností přepisoval půjčené knihy o dějinách Podřipska.

Byla aktivní členkou roudnického klubu filatelistů, Společnosti Boženy Němcové a Genealogické společnosti…. Nezahálela ani po sedmdesátce, kdy úspěšně vystudovala univerzitu třetího věku – obor historie umění na pražské univerzitě.

S paní Annou se rozloučíme v pondělí 8. prosince od 10:00 v kapli Všech svatých na hřbitově. Bude nám všem moc chybět !

Filip J.K.V. Uzel

s použitím materiálů doc. PhDr. Josefa Peřiny CSc.

Red

Red