Pavilony B a C byly otevřeny naposledy

Demoliční výměr na zbourání dvou pavilonů umístěných na pravé straně při vstupu do areálu výstaviště má přichystané vedení společnosti Zahrada Čech. K demolici však nedošlo kvůli přeložce trafostanice, kterou realizuje ČEZ. Ta stará totiž stojí právě v místě plánované stavby. Dva pavilony, které svým technickým stavem a zázemím pro vystavovatele a návštěvníky již neodpovídají trendům současné doby, tak při podzimním veletrhu zažily svou derniéru.


Neplánované zdržení stavby však nakonec může pro město být přínosem. „Znovu byl otevřen Regionální operační program Severozápad a budeme usilovat o dotaci na realizaci projektu stavby nové víceúčelové haly,“ informoval místostarosta a jednatel města ve společnosti Zahrada Čech Václav Červín. Navržena je tak, aby sloužila jak pro výstavní, tak ale i pro kulturní a sportovní akce. Součástí má být i mobilní tribuna pro 300 až 500 lidí. Její plášť bude odnímatelný tak, aby v případě pěkného počasí mohla být volně průchozí. „Příští podzimní veletrh Zahrady Čech bychom již už chtěli představit veřejnosti,“ nastínil plány Václav Červín.

26.09.2013 Aktuality Eva Břeňová

Red

Red