PFANNSCHMIDTOVA vila v Lovosicích se dočká opravy

Zastupitelstvo města Lovosice souhlasí se záměrem revitalizace Pfannschmidtovy vily a jejím funkčním využitím jako veřejného prostoru. Měla by zde být knihovna či přestěhováno informační centrum. To je potěšitelný závěr z posledního zasedání zastupitelů.

Objekt Pfannschmidtovy vily je místními občany považován za jednu z mála historických budov města. Vila byla postavena měšťanem a pozdějším starostou Lovosic Franzem Pfannschmidtem koncem 19. století v roce 1887.

V minulosti město neúspěšně žádalo o finanční podporu z několika dotačních zdrojů.

Daný záměr revitalizace objektu je reakcí na vznesené požadavky o urychlené řešení a zabránění chátrání historické budovy, ve které se po řadu let nacházel bývalý Ústav národního zdraví a jež potřebuje celkovou opravu.

„Rada města zvažovala všechna možná řešení pro zlepšení stavu budovy – prodej, postupnou rekonstrukci či celkovou rekonstrukci financovanou úvěrem. Dané prostory by se pro svou důležitost v očích občanů města měly využít pro veřejný zájem a plně zpřístupnit, což myšlenka vybudovat zde knihovnu a informační centrum splňuje,“ uvedla Vladimíra Nováková, místostarostka Lovosic.

Jako nejvhodnější varianta pro co nejrychlejší záchranu budovy se přitom jeví celková rekonstrukce v minimální míře s ohledem na financování úvěrem. Po schválení daného záměru zastupiteli bude návazným krokem zpracování dokumentace pro stavební povolení, upřesnění rozpočtu a předložení výběru bankovního ústavu zastupitelům. Odhadovaná částka na rekonstrukci budovy se pohybuje kolem 50 milionů korun.

Radim Tuček, mediální zástupce Města Lovosice

Red

Red