RESTAURATÉREM ROKU 2013 se stala Věra Bauerová

 

vlevo: L. Vávra, sládek, Věra Bauerová, Ing. V. Stárek prezident asociace AHR Za dlouholeté působení v oboru a osobní provozování vlastní restaurace s kvalitní gastronomií a službami, ocenila AHR ČR majitelku restaurace PAMPLONA v Libochovicích Věru Bauerovou oceněním RESTAURATÉR ROKU 2013.

Toto prestižní ocenění asociace uděluje každoročně nominovaným kandidátům z celé ČR.

Udělení tohoto ocenění předchází nominace několika představitelů AHR ČR. Po nominaci následuje návštěva provozu prezidentem AHR Ing. Václavem Stárkem a viceprezidentem pro gastronomickou sekci panem Lukášem Limprechtem, kteří následně rozhodnou o vítězi z řad nominantů. A tím se pro letošní rok stala právě majitelka restaurace PAMPLONA v Libochovicích se svým provozním týmem.

Libor Vávra: vrchní sládek pivovaru Staropramen

„Paní Věra Bauerová se svým týmem patří do nevelké skupiny gastronomů, kteří jsou aktivní, mají chuť se stále vzdělávat, umí inicializovat změny a jsou připraveni a schopni je realizovat. I díky vlastní sebereflexi a úctě ke gastronomickému řemeslu zvládla úspěšně náročný projekt, jehož cílem bylo z Restaurace Pamplona vybudovat  gastronomickou provozovnu se zážitkovou gastronomií jak pro všední den, tak pro výjimečné příležitosti.“  

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR)

 je profesní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Členy asociace jsou majitelé a provozovatelé ubytovacích a gastronomických zařízení z celé republiky, pro které tato organizace zajišťuje pravidelný servis a poradenství. AHR ČR  je členem evropské konfederace asociací hotelů a restaurací –  HOTREC a zastupuje zároveň zájmy svých členů i na evropské úrovni. Krajské sekce AHR ČR spolupracují se samosprávou na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v krajích a marketingové podpoře svých členů. AHR ČR pomáhá svým členům lépe se orientovat na trhu, být připraven na nová legislativní opatření a možnost ovlivňovat dění v oboru.

pozn: Polabské noviny.cz blahopřejí k tomuto ocenění!

www.pamplona.cz   další odkazy na restauraci a videa zde

Red

Red