Podpořte sbírku pro Hospic

 

Rozsviťme hvězdu pro hospic – 3. ročník vánoční sbírky na podporu služeb Hospice sv. Štěpána
„Pomáhejte s námi nevyléčitelně nemocným. Darujte hvězdy těm, kteří je touží spatřit, neboť se jejich život blíží k závěru. Tam, kde se vkrádá tma, vy přinášíte světlo. „

Finanční sbírka na podporu hospice odstartovala 20. 11. a potrvá do konce roku. Sbírka je určena především individuálním dárcům, zapojit se však mohou také školní nebo pracovní kolektivy či firmy.

Princip sbírky spočívá především v on-line dárcovství. Je to moderní, jednoduchý a rychlý způsob darování prostřednictvím portálu Darujme.cz.
Za účelem sbírky jsou zřízeny speciální darovací webové stránky www.hvezda.prohospic.cz.
Zde si mohou jejich návštěvníci jednoduše vybrat hvězdu s částkou, která je pro ně přijatelná a zároveň představuje jednu z mnoha každodenních potřeb pacientů – např. léčbu bolesti, prostředky na hojení ran nebo návštěvu paliativního týmu v domácím prostředí. Na darovací stránky se dostanete i ze svého mobilu naskenováním tohoto QR kódu: Pokud chtějí lidé přispět běžným převodem prostředků na účet hospice, je to také možné – a to na č. ú. 1002334359/0800, variabilní symbol 10. Všechny příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici.

Během prvního deseti dnů od vyhlášení sbírky již přispělo přes 100 dárců celkovou částkou 140 000 Kč. Všem dosavadním dárcům srdečně děkujeme! Celkově bychom rádi vybrali alespoň 300 000 Kč. Proto budeme rádi, když se ke sbírce připojí i další veřejnost. Není potřeba velkých částek, i malý dar je projevem solidarity a štědrosti.
Hospic a to především jeho mobilní část – tedy Domácí hospic je stále závislý na pomoci a podpoře dárců, neboť zdaleka ne všechny služby, které poskytuje, jsou hrazeny z veřejného zdravotního. Díky dárcům, můžeme poskytovat péči komplexně, v plné šíři a kvalitě a zároveň jsou naše služby dostupné všem, kdo je potřebují. Služby domácího hospice poskytujeme klientům zdarma.

Podpořit vánoční sbírku se rozhodli i někteří podnikatelé nebo sportovní kluby: Již nás podpořila např. firma Glencore s.r.o., v květinářství Martiny Gillarové v Pekařské ulici zase přispějete zakoupením vánoční hvězdy. Výtěžek sbírky nám již přinesla zástupkyně Strolleringu, také kavárna Fér Kafe nebo fyzioterapie Šárky Zemanové pořádají sbírku na hvězdu pro hospic. Všem dárcům a partnerům děkujeme a těšíme se na další spřízněné duše, týmy a skupiny.

Za Hospic sv. Štěpána
Mgr. Zuzana Legnerová
PR, péče o dárce

Hospic sv. Štěpána, z.s.,Rybářské náměstí 662/4,412 01 Litoměřice, tel: 416 733 185-7, 723 199 981, www.hospiclitomerice.cz

Naplnit dny životem“

 

Red

Red