Podřipsko – Obce mohou žádat o dotace

kraj logoDne, 10. ledna, vyhlásil Ústecký kraj tradiční Program obnovy venkova pro rok 2014. Jeho cílem je podpořit obyvatele venkova a samosprávy k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí ve svých obcích, udržovali přírodní a kulturní hodnoty venkovské krajiny a rozvíjeli ekologicky nezávadné hospodářství. O dotaci se mohou obce ucházet v pěti oblastech podpory.
Tisková zpráva ze dne 10. ledna 2014

Oblast podpory 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby

V roce 2014 budou podporovány úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:

•           Mateřské školy – v souvislo sti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem, nebo snížení spotřeby energií

•           Budovy obecních úřadů

•           Hasičské zbrojnice

 

Oblast podpory 2 Chodníky a místní komunikace

V roce 2014 budou podporovány:

•           Opravy i výstavba chodníků a místních komunikací

•           Úprava veřejných prostranství

•           Veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů NN

 

Oblast podpory 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

Oblast podpory 4 Podpora územně plánovací činnosti obcí

Oblast podpory 5 Soutěž Vesnice roku 2014

 

Příjemci dotace u oblastí podpory 1 – 4 jsou obce do 2 000 obyvatel, u oblasti podpory 5 jsou to obce, které se umístí na hodnocených místech soutěže Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji.

Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na území Ústeckého kraje.

Žádosti lze podávat do 20. 2. 2014 na Krajský úřad Ústeckého kraje.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje administruje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje, který také zajišťuje konzultační činnost pro žadatele.

Red

Red